‘Ondernemerschap en innovatie verder stimuleren’

16-09-2014 | Laatste update op 24-08 | |
‘Ondernemerschap en innovatie verder stimuleren’

Het ministerie van Economische Zaken wil ondernemerschap en innovatie verder gaan stimuleren.

Dit moet Nederland definitief uit de crisis halen. Het ministerie wil meer gaan inzetten op agrarische export en er komen meer en betere mogelijkheden voor financiering voor het MKB, waaronder de agrarische sector. Doelstelling is dat er €2,5 miljard meer financieringsruimte komt voor het MKB. Een speciaal toekomstfonds moet innovatie gaan stimuleren. Hiervoor heeft het kabinet €200 miljoen beschikbaar.

Via de Garantieregeling Marktintroductie Innovaties (GMI) krijgen boeren en tuinders in 2015 de mogelijkheid om financiering te krijgen voor risicovolle innovaties. De huidige garantstellingsregelingen voorzien niet in kapitaalrisico’s die ontstaan bij innovatie

Het beleid voor de omschakeling naar meer duurzame energie blijft gehandhaafd. Voor de SDE+-regeling is voor 2015 €3,5 miljard uit voor producenten van duurzame energie.

Het ministerie gaat op het gebied van de agrarische sector de export meer stimuleren. Mede door de Russische boycot wil het ministerie bemiddelen om nieuwe afzetmarkten te vinden. De inzet is daarbij onder andere gericht op de markttoegang van planten, plantmateriaal en dierlijke producten. De regering kijkt hierbij vooral naar exportmogelijkheden naar de ontwikkelende landen India, China, Indonesië, Brazilië en de Verenigde Staten.

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt betere toegang tot financiering om een gelijker speelveld te creëren met concurrentie in het buitenland. In 2015 komt het kabinet met een aanpassing van het huidige systeem van exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties.

Op het gebied van natuurbeleid wil het ministerie meer ruimte geven voor particuliere initiatieven. Het kabinet trekt €35 miljoen uit om groen ondernemerschap en innovatie te stimuleren.  Voor natuureducatie trekt het ministerie in 2015 €1 miljoen uit voor de vereniging voor natuur- en milieueducatie (IVN). Doelstelling is ook dat in 2015 de natuurbeschermingswet in werking treedt.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer