Doorgaan naar artikel

Ondernemer kan alleen maar hopen op kabinet-Rutte II

Eerst was er het Catshuispakket en toen was er het Wandelgangenakkoord. Maar waar het in de onderhandelingen zeven weken lang ook over ging, het ging niet over de ondernemer.

Dat het in deze woelige politieke tijden nadrukkelijk niet over ondernemers en bedrijven gaat, is een geluk bij een ongeluk. Het betekent namelijk ook dat geen bijzondere offers van juist de ondernemers werden gevraagd door het kabinet. En tot op heden evenmin door de oppositie.

Het is daarom ook niet zo vreemd dat de werkgeversorganisaties zich nogal gedeisd hielden in hun reacties. In een gezamenlijke verklaring met VNO-NCW en MKB-Nederland roept LTO Nederland de politieke partijen op “samen te werken en te komen tot een begroting die het overheidstekort voor 2013 terugdringt”, want “de reputatie van Nederland als financieel degelijk land staat op het spel.” Volgens voorzitter Albert Jan Maat zijn “strakke bezuinigingen en loonmatiging onontkoombaar om hoge rente en oplopende inflatie te voorkomen.” LTO Nederland zal zich “actief inzetten om de voortgang van lopende dossiers zoals het gewasbeschermingsbeleid te waarborgen.” LTO had over de bezuinigingsmaatregelen zoals die naar buiten kwamen in de openbaar gemaakte doorrekening van het Catshuispakket door het Centraal Planbureau ook niet zoveel te klagen. Het enige puntje waar de agrarische sector over zou zijn gevallen is de afschaffing van het accijnsvoordeel voor rode diesel. Die maatregel zou komend jaar een bezuiniging opleveren van 150 miljoen en in 2014 en 2015 jaarlijks 300 miljoen euro.

Met schaduw en al het ravijn in
CDA en VVD waren altijd tegen het afschaffen van de rode diesel voor landbouwvoertuigen, terwijl veel oppositiepartijen voor afschaffing waren. Nu VVD en CDA hebben ingestemd om dit middel aan te wenden voor de bezuinigingen, lijkt afschaffing van de regeling onafwendbaar. Cumela-directeur Jan Maris wijst erop dat afschaffing van het accijnsvoordeel op rode diesel de schatkist geld oplevert maar de economie schaadt in de belangrijke sectoren landbouw en bouw. Hij denkt niet dat dit al een gelopen race is.

Maris toont als ondernemersvoorman een soortgelijke mentaliteit als ook van de politieke oppositie werd verwacht. Zo van niets als gelopen race beschouwen en allerlei onwelgevallige wetgeving proberen terug te draaien, zelfs ten koste van de Europese begrotingsnorm waar we zelf zo vóór waren. Een deel van de oppositie sloot alsnog een akkoord met het demissionaire kabinet en maakte het beroemde ‘over de eigen schaduw heen springen’ waar, een beeldspraak die feitelijk betekent dat we iets onmogelijks zouden moeten doen. Iets wat in de aanloop naar de verkiezingen ook onmogelijk leek, want wie nu over zijn eigen schaduw heen gaat proberen te springen, zou met schaduw en al het electorale ravijn in springen.

Op die rode diesel na, die vast en zeker ook in het nieuwe akkoord gehandhaafd blijft, zijn de ondernemers in de tuinbouw er met het nieuwe akkoord misschien alleen nog maar een stukje beter uitgesprongen. Natuurlijk hebben ze net als elke burger last van eventuele btw-verhogingen en van het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Maar waar het Catshuispakket al leek te bewijzen dat kabinet-Rutte het ideale ondernemerskabinet was (het Topsectorenbeleid bleef bijvoorbeeld ongemoeid), daar krijgen de werkgevers in het nieuwe akkoord de bonus dat alsnog het ontslagrecht is opengebroken. Waar PVV nog dwars vóór ging liggen, daar geven GroenLinks, D66 en ChristenUnie toe.

De verbaasde analisten zien deze nieuwe coalitie al een voorschot nemen op een kabinet-Rutte II. Een kabinet dat ondanks het schijnbaar iets hogere gehalte aan linksige partijen toch ook wel degelijk een ondernemersvriendelijke kabinet zou kunnen zijn. Want met dit nieuwe akkoord wordt eens temeer aangetoond dat de economische crisis ook wat goeds heeft opgeleverd: een kamerbrede bewustwording van het belang van de economie en het op gang houden daarvan. Per partij zijn daar verschillende inzichten over. Maar geen enkele partij komt nog gedachteloos met maatregelen die ondernemers in Nederland echt fundamenteel dwarszitten.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Ton van der Scheer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin