Doorgaan naar artikel

Onderhandelingen nieuwe cao zitten muurvast

Bij de onderhandelingen over een nieuwe cao open teelten staan werkgevers en werknemers lijnrecht tegenover elkaar. De onderhandelingen zijn opgeschort tot de volgende onderhandelingsronde op 17 juni. De huidige cao open teelten loopt tot 1 juli 2014.

LTO Nederland keurt de houding van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen af. “De vakbonden eisen dat wij als werkgevers in de plantaardige sector onze voorstellen intrekken. Dat we het niet eens zijn met elkaar, is tot daar aan toe, maar eisen dat wij voorstellen van tafel halen, dat is niet constructief”, aldus Mans Vulto, LTO portefeuillehouder Sociaal economische zaken.

De werkgeversdelegatie heeft besloten kennis te nemen van het standpunt van de vakbonden en de nieuwe situatie voor te leggen aan de Regiegroep cao open teelten (de werkgevers in de land- en tuinbouw). De cao open teelten gaat over de arbeidsvoorwaarden voor 30.000 vaste medewerkers en 72.000 flexkrachten in de boom- en bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw.

Voorstellen werkgevers

In de voorstellen van de werkgevers wordt ingespeeld op de veranderende wetgeving en de specifieke behoefte aan flexibiliteit, met name in de oogstperiode. Verder is een bescheiden loonkostenontwikkeling voorgesteld die bijdraagt aan de versterking van de (bedrijfs)economische positie en het concurrentievermogen van bedrijven. “De verschillen in loonkosten met de ons omringende landen zijn nog steeds (te) fors en dat geeft veel concurrentienadeel”, aldus Vulto.

Reactie CNV Vakmensen

CNV Vakmensen wil dat de werkgevers hun voorstellenbrief voor een nieuwe cao door de papierversnipperaar halen. “Waar ze nu mee komen, betekent dat een groot aantal werknemers maar liefst 10 procent moet inleveren”, constateert onderhandelaar Henry Stroek van CNV Vakmensen.

Volgens Stroek liepen de onderhandelingen vast op alle verslechteringen die de werkgevers willen doorvoeren. Daarom doet Stroek een dringend beroep op de werkgevers om voor de volgende onderhandelingen, op 17 juni, met een nieuwe voorstellenbrief te komen. “Veel werknemers werken voor het minimumloon. Ze moeten straks, als de werkgevers hun zin krijgen, nog meer uren gaan werken voor hetzelfde loon”, zegt Stroek.

De voorstellenbrief bevat verder verslechteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Stroek: “De werkgevers willen bijvoorbeeld in negatieve zin kunnen afwijken van de Arbeidstijdenwet. Wettelijk kan dat helemaal niet.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin