‘Onbegrijpelijk dat telers niet kritischer zijn’

22-05-2018 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Helma Lodders (49) zit namens de grootste regeringspartij VVD in de Tweede Kamer. Ze is tevreden over de wijze waarop minister Carola Schouten met prangende actuele zaken omgaat, zoals onder meer de mestfraude. Wel is ze bezorgd over de huidige trend van afspraken voor hogere productiestandaarden. “Wie gaat dat betalen?”

U zit nu in een kabinet met CDA, D66 en ChristenUnie. Is dat anders dan met PvdA?

“We zijn nu met 4 partijen om zaken af te stemmen. Dat is agendatechnisch wel lastiger. Met 2 partijen konden we zaken met een telefoontje afstemmen. We hebben nu een duidelijk regeerakkoord, waarbij iedere partij zijn eigen accenten legt. Dat mag en kan ook in een coalitie.”

Er is weer een landbouwminister. Merkt u verschil?

“Minister of staatssecretaris maakt voor mij niet veel uit. Het verschil zit hem vooral in de persoon. We hebben een heel bevlogen minister. Ze heeft zich in korte tijd ingewerkt en gaat met veel gedrevenheid te werk, met hart voor de sector. Ze heeft ook al wat pittige dossiers voor de kiezen gehad.”

‘Ik pleit niet voor verdubbelen veestapel, maar om de productie via innovatie te verhogen’

U wilt dat Nederland de grootste landbouwexporteur ter wereld wordt. Past dat nog in deze tijd?

“De ambitie blijft. Het is machtig mooi om te zien hoe de land- en tuinbouw van zo’n klein land toch zo groots kan zijn. Laten we niet onderschatten welke bijdrage we leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. We exporteren bovendien niet alleen het voedsel, maar ook de kennis om voedsel te produceren. Om innovatief te blijven, moeten we in Nederland een goede primaire sector hebben. Misschien moeten we de ambitie bijstellen, maar ik hou er ook wel van om mensen uit te dagen om ertegenaan te gaan. Ik pleit niet voor het verdubbelen van de veestapel, maar om de productie via innovatie te verhogen.”

Helma Lodders, Tweede Kamerlid voor de VVD. - Foto: ANP

Helma Lodders, Tweede Kamerlid voor de VVD. – Foto: ANP

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft naar aanleiding van de Kip van Morgen namens het kabinet een wetsvoorstel ingediend waarin hogere duurzaamheidseisen – onder voorwaarden – wettelijk kunnen worden opgelegd aan de hele sector. Is dat de juiste oplossing?

“Als er hogere eisen worden gesteld, hoort de boer en de tuinder daar ook voor betaald te worden. Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer en ik ga ervan uit dat de landbouwsector hier heel kritisch zal zijn. We kunnen dit soort concepten allemaal opdringen, maar we moeten ons realiseren dat een deel van deze productie wordt geëxporteerd. Daar krijg je niet de extra prijs betaald, dus wie gaat dan de rekening betalen? Ik maak me daar best boos over.

‘Je moet altijd iets achter de hand hebben om te kunnen ingrijpen’

Die zorg heb ik ook over het nieuwe Milieukeur, PlanetProof. Het is prachtig dat Greenpeace, Milieukeur en de supermarkten samenwerken om hogere eisen te stellen, maar daar hoort wel een hogere prijs bij. Ik vind het onbegrijpelijk dat de telers, maar ook andere partijen in de keten hier niet kritischer over zijn. En er hoort overigens ook kennis bij, en daar ontbreekt het wel eens aan. Men wil geen gewasbeschermingsmiddelen meer en ook geen nieuwe veredelingstechnieken. Maar we willen wel met elkaar blijven eten. We hoeven niet zo heel lang terug in de geschiedenis om te zien dat hele oogsten verloren kunnen gaan aan phytophthora. Telers hebben te maken met weersinvloeden, die effecten hebben op de ziektedruk. Je moet dus altijd iets achter de hand hebben om te kunnen ingrijpen.”

Artikel gaat verder onder de tweet.

De onderhandelingen over het Europese landbouwbeleid zijn in volle gang. Uw partij pleit voor minder geld voor agrariërs. Hebben die het budget niet juist nu nodig om de sector te hervormen?

“We willen graag sterk inzetten op innovatie. Dat moet meer beloond en gemotiveerd worden, in plaats van dat agrarisch ondernemers standaard ondersteuning krijgen voor de traditionele bedrijfsvoering. Wat ons betreft gaat die subsidie substantieel naar beneden.”

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer