Doorgaan naar artikel

Omgaan met omslagen naar zon lastig

Afbeelding

Goed reageren op wisselingen tussen donker weer en zonnige dagen is bij komkommer onder andere afhankelijk van de rassenkeus en de gewasstand.

Op een door LTO Groeiservice georganiseerde komkommerbijeenkomst discussieerden telers over het omgaan met weersovergangen. De neiging bestaat om met erg donker weer flink terug te gaan in temperatuur en op zonnige dagen een inhaalslag te maken, door het licht dan maximaal te benutten en flink hogere etmaaltemperaturen aan te houden. Dit jaar staan bijvoorbeeld de heel zonnige twee dagen van 4 en 5 maart nog in het geheugen, volgend op een extreem donkere periode.

Niet overdrijven

Met lichtgevoelige rassen zoals Proloog is het echter oppassen om hierbij niet te overdrijven in etmaalverschillen, gaf teeltadviseur Ruud Van Amersfoort van Horti-Consult aan. Een aantal telers is hier onder de omstandigheden van dit jaar wat te ver in doorgeschoten. Met relatief weinig wortels ten opzichte van groeikrachtiger soorten is Proloog gevoelig voor te sterke veranderingen. Met licht en temperatuur stuurt dit ras vrijwel alle assimilaten naar zijn vruchtaanleg, en blijft er verhoudingsgewijs weinig over voor de wortels. Bij een poging tot een forse inhaalslag met mooi weer is er dan kans op remming/wegval van groei, en daarna op afname van het gemiddeld vruchtgewicht. Een hoge plantbelasting gaat ten koste van de lengtegroei. Vruchtdunnen kan soms nodig zijn om de wortels in ere te houden, en niet in een vicieuze cirkel terecht te komen van ineens veel aanleg, leeg snijden, nieuwe grote aanmaak, etc..

Bij voldoende groei is daarom het advies om op zonnige dagen rustig aan te doen. Voor zijn vruchtlengtegroei en vruchtdoorgroei heeft een ras als Proloog een hoge etmaaltemperatuur niet nodig. Bij snel te veel doorstoken houdt het ras jonge vruchtjes makkelijk te lang vast, wat later kan resulteren in meer ‘zwartjes’. Die vruchtjes hadden dan achteraf beter afgestoten kunnen worden.

Abortie

Bij de combinatie van donker weer en hoge temperaturen treedt het makkelijkst vruchtabortie op. Bijvoorbeeld tijdens een dag met sneeuwbuien, waarop het scherm dicht blijft vanwege het ontbreken van licht, kan het nodig zijn de dagtemperatuur terug te zetten zodat de temperatuur niet te makkelijk gehaald wordt. Een teler merkte daarbij op dat een combinatie met een groeibuis minder kans geeft op abortie dan bij alle warmte afgeven via de buisrail.

Bij een ras als Galibrier houden de telers iets hogere etmaaltemperaturen aan, omdat dit ras bij te koud telen sneller te veel vrucht aanmaakt.

Beheer
WP Admin