Objectief schermen vergelijken mogelijk voor telers

11-01 | Laatste update op 08-07 | |
Schermdoeken in een paprikakas om instraling te beperken. - Foto: Peter Visser
Schermdoeken in een paprikakas om instraling te beperken. - Foto: Peter Visser

Gestandaardiseerde metingen maken objectieve vergelijking van schermmaterialen voor telers mogelijk.

Binnen het programma Kas als Energiebron zijn onderzoeksprojecten uitgevoerd om schermeigenschappen onder droge en natte omstandigheden te kwantificeren. Denk aan thermische eigenschappen als emissie en aerodynamische eigenschappen zoals luchtdoorlatendheid en vochttransport. Hieruit kan vervolgens de totale potentiële energiebesparing worden berekend, onder vooraf gedefinieerde omstandigheden.

Gestandaardiseerde meetmethoden

Dankzij de gestandaardiseerde meetmethoden kunnen telers verschillende schermmaterialen objectief met elkaar vergelijken. De resultaten laten zien dat schermen met een lage permeabiliteit en een lage emissie (= hoge reflectiviteit van warmtestraling) de grootste energiebesparing opleveren. Schermfabrikanten zouden zich volgens de onderzoekers dan ook daarop moeten richten. Bij eventuele toepassing van mechanische ontvochtiging is een zeer lage luchtdoorlatendheid nog belangrijker.

Potentiële energiebesparing

Simulatieresultaten van de totale potentiële energiebesparing laten zien dat het laagste energieverbruik kan worden bereikt als schermen een lage luchtdoorlatendheid hebben. Bij de onderzochte schermen verschilt de energiebesparing tussen 17% (hoge luchtdoorlatendheid) en 43% (lage luchtdoorlatendheid) in de nacht, in vergelijking met een situatie zonder scherm.

Praktijkgebruik

Schermen met een lage luchtdoorlatendheid veroorzaken wel een hogere luchtvochtigheid, maar met de principes van Het Nieuwe Telen wordt dit ook meer geaccepteerd bij telers. Een toch te hoog oplopende luchtvochtigheid valt echter goed te vermijden door bewust de luchtuitwisseling te verhogen. Dit kan door het realiseren van schermkieren of door schermventilatoren die lucht verversen tussen de boven- en onderkant van het scherm. Dit laatste verdient vaak de voorkeur, omdat schermkieren kunnen leiden tot inhomogeniteit van de temperatuurverdeling in de kas.

Verhoging van de luchtuitwisseling over het scherm wordt het meest toegepast tijdens minder koude periodes. Dat betekent dat de extra warmtevraag van schermkieren of schermventilatoren nooit meer is dan 0,9 m³/m² jaar. Voor een aantal schermen is de extra warmtevraag zelfs nauwelijks meetbaar.

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer