Doorgaan naar artikel

NVWA: zwakke stam ToBRFV duikt op bij 10 bedrijven

In eerste teeltjaar met ToBRFV werd ook plaatselijk geruimd. - Foto: Ton van der Scheer.

In eerste teeltjaar met ToBRFV werd ook plaatselijk geruimd. - Foto: Ton van der Scheer.

Een zwakke stam van het tomatenvirus ToBRFV is op 10 tomatenbedrijven gevonden, zonder dat het daar is ingebracht voor cross-protectie.

Dat stelt de NVWA desgevraagd na een waarschuwing voor behandeling met deze illegale zwakke stam. Deze brengt omliggende bedrijven in gevaar. “Op de 10 bedrijven waar deze stam is aangetroffen, zijn geen aanwijzingen voor opzettelijk aanbrengen.”

De NVWA doelt daarmee op de zwakke stam van ToBRFV die is gevonden na een inval bij bedrijven afgelopen september. Tegen hen loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens het illegaal ontwikkelen van een cross-protectiemiddel. De betreffende stam weet zich dus snel te verspreiden. Telers die symptomen zien, zijn verplicht dit te melden en worden door de NVWA als volwaardig besmet bedrijf behandeld.

Stress planten speelt rol

De NVWA stelde dat de zwakke stam tot schade op de bedrijven kan leiden, maar dat hoeft niet. De NVWA houdt geen data bij over de zwaarte van de symptomen. ‘Maar we horen van bedrijven dat er symptomen zijn.” Bij planten die vroeg met de zwakke stam worden besmet, is de verwachting dat er geen (of niet noemenswaardige) symptomen optreden. Het productiepotentieel van de plant of de kwaliteit van het product wordt niet negatief beïnvloed.

De NVWA wijst er op dat er andere situaties denkbaar zijn bij ongecontroleerde verspreiding van de stam. “In andere situaties – als het virus later in de plant terecht komt – kunnen symptomen daar wel toe leiden. Als de plant onder stress staat bijvoorbeeld. In een dergelijk geval kan deze variant mogelijk vergelijkbare schade doen als andere varianten.”

Beheer
WP Admin