Doorgaan naar artikel

NVWA: uitgebreid onderzoek middelen fruitteelt

NVWA: uitgebreid onderzoek middelen fruitteelt

NVWA: uitgebreid onderzoek middelen fruitteelt

De NVWA start onderzoek onder 400 fruittelers in de open lucht. Het is een regulier, maar uitgebreid onderzoek van de dienst naar gewasbeschermingsmiddelen.

Eén op de vijf Nederlandse telers (groot- en kleinfruit) wordt dit groeiseizoen bezocht door inspecteurs. In 2012 bezochten inspecteurs voor dit reguliere onderzoek 100 telers. Toen vond de NVWA veel verbeterpunten.

De dienst wil nu een nieuw beeld krijgen van hoe de fruittelers zich houden aan de gebruiksregels voor gewasbeschermingsmiddelen. De fruitteelt kwam eind vorig jaar in het nieuws door een rapport van Greenpeace naar grond- en watermonsters van en rondom fruitpercelen. Greenpeace vindt dat telers teveel bezig zijn met residu op eindproduct en te weinig met het juist toepassen van middelen. De NVWA concludeerde datzelfde uit het eigen onderzoek in 2012.

De NVWA voert dit jaar ook extra inspecties uit om te kijken of telers zich houden aan specifieke gebruiksvoorschriften. Bijvoorbeeld het verbod om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen voor 1 mei te gebruiken op percelen langs het oppervlaktewater en het verbod om andere middelen te gebruiken tijdens de bloei van het gewas.

Inspecteurs van de NVWA voeren fysieke (monsters) en administratieve controles uit. Aandacht is er voor het opvolgen van de wettelijke gebruiksvoorschrift en zorgvuldig gebruik, de voorraad gewasbeschermingsmiddelen, de spuitlicentie, de administratieve verplichtingen, maar ook de spuittechniek (spuitapparatuur en –doppen).

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin