NVWA: ToCV op 18 tomatenbedrijven

04-06-2018 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: GroentenenFruitHuis
Foto: GroentenenFruitHuis

Inspectiedienst NVWA heeft in een uitgebreid onderzoek in het hele land op 18 tomatenlocaties ToCV-virus vastgesteld. De bezochte paprika- en auberginebedrijven waren vrij van virus.

Aanvankelijk startte het teeltseizoen met 3 door tomatenchlorosevirus (ToCV) besmette bedrijven. Begin maart waren in de eerste fase van het onderzoek van NVWA op 28 tomatenbedrijven/-locaties al 11 bedrijven/locaties besmet verklaard. Daarna is het onderzoek uitgebreid.

NVWA heeft 81 tomatenlocaties bezocht, verspreid over het hele land. Op 18 locaties is ToCV vastgesteld, verspreid over meerdere gebieden in Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland (waaronder Westland en B-driehoek) en Noord-Holland. De NVWA bezocht 46 paprika- en 5 auberginebedrijven, omdat deze ook waardplanten van ToCV zijn. Op deze bedrijven is het virus niet vastgesteld.

Ketenbreed sectorplan

LTO Glaskracht Nederland werkt samen met Plantum en GroentenFruitHuis, ‘in goed overleg met NVWA’, aan een ketenbreed sectorplan, meldt Helma Verberkt, programmamanager plantgezondheid bij LTO Glaskracht Nederland. Daarin komt een hygiëneprotocol als onderdeel van een beheersstrategie in de opkweek en teelt en een eliminatieprotocol bij de teeltwisseling om Nederland ToCV-vrij te krijgen.

De organisaties geven het dringende advies aan opkweekbedrijven en tomatentelers om de protocollen op te volgen. “Daarnaast wordt flink ingezet op onderzoek naar verspreiding van het virus, de toetsing ervan en waardplanten”, aldus Verberkt.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur


Beheer