Doorgaan naar artikel

NVWA stelt in lab vast dat fruittelers te vroeg spuiten

De NVWA heeft na laboratoriumonderzoek vastgesteld dat 3 fruittelers de gebruiksvoorschriften hebben overtreden.

De fruittelers hadden bepaalde middelen – ondanks het gebruiksvoorschrift – vòòr 1 mei toegepast. Dat schrijft de NVWA in een persbericht. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren in 2016 in totaal circa 370 inspecties uit bij telers van fruit in de open lucht. De inspecteurs kijken of fruittelers zich houden aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tot nu toe heeft de NVWA bij 162 inspecties 18 boeterapporten opgemaakt. Overtredingen gingen vooral over het niet-naleven van de voorschriften voor het gebruik in de buurt van oppervlaktewater. Er zijn geen niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Van de 162 inspecties werden er 92 uitgevoerd in de maanden april en mei. De regel dat sommige middelen niet mogen worden gebruikt tijdens de bloei werd goed nageleefd.

15 boetes gebruiksvoorschrift

In de periode april-september zijn 70 inspecties uitgevoerd waarbij specifiek gekeken werd naar naleving van gebruiksvoorschriften, de regels van het activiteitenbesluit en het verplichte bewijs van vakbekwaamheid voor degene die middelen toepast. Bij deze inspecties bleken 19 telers 1 of meerdere regels te overtreden. 15 telers hebben hiervoor een boeterapport gekregen. Het ging hier vooral om het gebruik van middelen in strijd met de voorschriften, zoals het niet voldoen aan driftreducerende maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater. Bij 4 telers is voor de overtreding een waarschuwing gegeven.

Inspecties gaan door

De inspectieresultaten van de overige 200 uitgevoerde inspecties bij fruittelers zullen begin 2017 bekend gemaakt worden. Een deel van deze inspecties moet nog plaatsvinden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin