NVWA onderschept weer meer Q-organismen

04-08-2014 | |
NVWA onderschept weer meer Q-organismen

In 2013 is het aantal intercepties van quarantaineorganismen bij importinspectie sterk toegenomen. In totaal werden in groenten en fruit 191 onderscheppingen geregistreerd (op totaal van 438). In 2012 was dat nog 108 intercepties op een totaal van 298 in de hele keten van planten en plantaardige producten.

Bij de onderscheppingen in groenten en fruit gaat het vooral om Phyllosticta citricarpa (Citrus Black Spot) en niet-Europese Tephritidae. Daarnaast is 30 maal de niet-gereguleerde Neoleucinodes elegantalis op aubergine uit Suriname aangetroffen. N. elegantalis vormt een groot risico voor tomaat. Bij plantenpaspoortinspecties is 45 maal een schadelijk organisme aangetroffen, waarvan 37 in aardbei.

Monitor paprikasnuitkever

In de paprikateelt zijn de uitbraken van de paprikasnuitkever (Anthonomus eugeniï) in 2012 succesvol uitgeroeid. Naar aanleiding van deze uitbraken is een monitoring van import van Capsicum uit Midden-Amerika gestart, waarbij A. eugenii alleen in partijen uit Dominicaanse Republiek werd aangetroffen. Er was één uitbraak van de Afrikaanse fruitmot Thaumatotibia leucotreta op een paprikabedrijf.

Minder Clavibacter, wel PSTVd

In de teelt van tomaat neemt het aantal besmettingen met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis(Cmm) jaarlijks af. In 2013 was er één vondst. Op één bedrijf met tomatenteelt werd PSTVd (aardappelspindelknolviroïde) aangetroffen, maar de oorzaak kon niet worden achterhaald.

Net als in de bloemisterij is bij groenten en fruit het programma Fytobewaking Import geïntensiveerd en zijn door KCB ‘oog-en-oor’ rapportages opgesteld. In dat kader heeft KCB 600 monsters ingestuurd, met opvallende vondsten die hebben geleid tot besluiten over de quarantainewaardigheid. Bij export is het aantal afkeuringen wegens schadelijke organismen vergelijkbaar met 2012. Het aantal afkeuringen om overige (onder andere administratieve) redenen is wederom gedaald.

Voor meer informatie zie het Rapport fytosanitaire signaleringen 2013 in de bijlage.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur


Beheer