Doorgaan naar artikel

NVWA laat residu-analye AGF achterwege

Tomaten blijken te voldoen aan residu-eisen. Foto: Misset. premium

Tomaten blijken te voldoen aan residu-eisen. Foto: Misset.

De NVWA bericht nog heel beknopt over het toezicht op residu van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit. Wel schreef de inspectiedienst 27 keer een boete uit in 2021.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft jaarlijks inzicht in haar residu-onderzoek in groenten en fruit. Daarmee gaf de dienst altijd inzicht in de prestaties per product(groep), zoals het aantal residuen en de aangetroffen hoeveelheid. In de nieuwste rapportage laat NVWA een analyse achterwege en is het aantal steekproeven terug geschroefd. Dat NVWA het toezicht zou terug schroeven, was al bekend gemaakt. De groente- en fruitketen heeft zelf steeds betere afspraken met vooral supermarktketens.

Foodwatch krijgt gegevens NVWa via WOB-procedure

Overigens publiceert consumentenorganisatie Foodwatch nog wel een analyse van de gegevens van de NVWA. Foodwatch krijgt de gegevens door een openbaarmakingsprocedure bij de overheid (WOB). In de analyse van december 2022 had Foodwatch kritiek op de NVWA. De dienst zou niet ingrijpen als residu van illegale middelen wordt gevonden. Ook zou NVWA onvoldoende rekening houden met de gezondheidsnorm voor kinderen. Dat er op Nederlands fruit een verbetering zichtbaar was op residugebied, kwam nauwelijks aan bod bij Foodwatch.

Overschrijdingen gezondheidsnorm

De NVWA heeft in 2021 in totaal 27 keer een bestuurlijke boete uitgeschreven om de hoogte van aangetroffen residu van bestrijdingsmiddelen. Die overschreden niet alleen de wettelijke norm (mrl), maar ook de gezondheidsnorm. Omdat de producten al in de handel waren, betrof het een ernstige overtreding en is een bestuurlijke boete uitgeschreven.

In het overzicht staat dat het twee keer om een partij peren ging, maar in de lijst met uitgevoerde individuele laboratoriumtests staat dat alle perenproducten voldoen. Het gaat mogelijk om ingevoerd Japanse of nashiperen. Hier zijn twee overtredingen aangetroffen. De bestuurlijke boetes zijn daarmee vooral voor geïmporteerde product van buiten de EU opgelegd.

Bij 93 van de 3.080 producten limiet overschreden

In 2021 nam de NVWA monsters bij 453 Nederlandse levensmiddelenexploitanten. In totaal ging het om 3.080 producten, vooral groenten en fruit. Bij 93 producten werd de Maximum Residu Limiet (MRL) overschreden. Deze producten mochten niet verhandeld worden.

Aan de EU-buitengrens, bij Nederlandse (lucht)havens zijn 812 monsters onderzocht. Hiervan voldeden er 66 niet aan de MRL.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin