Doorgaan naar artikel

NVWA en SKL professionalisen keuring spuitapparatuur

Archieffoto meting bespuiting, niet voor keuring SKL. - Foto: Stan Verstegen premium

Archieffoto meting bespuiting, niet voor keuring SKL. - Foto: Stan Verstegen

Bij afgifte van goedkeuringsbewijzen voor spuitapparatuur werken uitvoerder SKL en NVWA aan professionalisering.

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) en inspectiedienst NVWA hebben daarvoor een samenwerkingsoverkomst ondertekend. Die is nu gepubliceerd. SKL gaat uitgebreider over deze werkafspraken rapporteren.

SKL geeft aan erkende keuringsstations toestemming om na goedkeuring van een ‘toepassingsapparaat voor gewasbeschermingsmiddelen’ een (SKL) goedkeuringsbewijs af te geven. Ook in Denemarken is SKL actief in de controle van keuringsbedrijven voor de periodieke keuring van spuitmachines. De keuringsinstelling kan in Nederland wijzigingen voorstellen aan het keuringsprogramma, maar NVWA bepaalt of deze wijzigingen passen in Europese regelgeving. NVWA gaan intensiever en directer samenwerken bij de uitvoering van deze wettelijke taken.

Toezicht op toezicht

Uitvoering van het keuringsprogramma door SKL is weer gecontroleerd door een andere keurmerk. SKL gaat het kwaliteitssysteem laten erkennen door het kwaliteitssysteem conform ISO/IEC 17065. SKL is een onafhankelijke keuringsinstelling die de verplichte keuringen van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen uitvoert. Deze keuringen zijn verplicht in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze wet en controleert onder meer of er wordt voldaan aan de keuringsplicht.

SKL voert al sinds het begin van de verplichting de keuringen uit. De overeenkomst formaliseert de manier van werken van SKL die gecertificeerd is volgens ISO9001-2015. In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat het SKL-goedkeuringsbewijs, het wettelijke goedkeuringsbewijs is waarmee wordt bewezen dat de machine voldoet aan de wettelijk vastgelegde eisen.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin