Doorgaan naar artikel

‘Nul middelenemissie maakt weinig indruk’

Ook in deze bessenteelt toe naar nul-emissie, dat gaat niet vanzelf. - foto: Ton van der Scheer premium

Ook in deze bessenteelt toe naar nul-emissie, dat gaat niet vanzelf. - foto: Ton van der Scheer

De mooie ambitie van LTO rond gewasbescherming vindt weinig weerstand, maar nog minder weerklank.

Vorige week lanceerde LTO Nederland met alle daaraan gelieerde plantaardige sectoren de ambitie Plantgezondheid 2030. Met nogal een streefgetal: nul! Geen enkele emissie van gewasbeschermingsmiddelen meer naar grond- en oppervlaktewater.

En nog wat: in 2030 draagt élke teler jaarlijks bij aan informatie-uitwisseling met burgers over gewas en omgeving. Met andere woorden: een verplicht ecologisch jaarverslag. En in dat jaarverslag zal een sterk opgevoerd deel van de telers moeten kunnen laten zien dat ze een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Bleek rond de neus

Het zal menig teler die dat las toch wat bleek rond de neus zijn geworden. Want nul-emissie gaat niet vanzelf. Oké, de glastuinders moesten toch al aan de bak. Die moeten immers wettelijk verplicht al hun afvalwater zuiveren, individueel of in collectieven. Maar emissie naar het grondwater zal voor de glastuinders zonder waterdichte substraatteelt toch nog een probleempje kunnen zijn. En voor alle teelten in de open grond al zeker.

Maar hoeveel telers hebben daadwerkelijk gelezen dat deze ambitie door LTO is neergelegd? De vakbladen waren aanwezig en schreven erover. De reactie op die berichten bestond echter voornamelijk uit stilte. Wie zwijgt stemt toe?

Stil in de media

Ook stil bleef het in de algemene media. Terwijl deze ambitie er toch ook is gekomen om de maatschappij te plezieren. Want de markt wíl het. De maatschappelijke organisaties wíllen het. De burger eist het.

Misschien hebben de algemene media niet zitten opletten. Is het ze simpelweg ontgaan. Of misschien gelóven ze het gewoon niet. ‘Ja ja, het zal wel. Eerst zien dan gaan we er wel een keer lovende stukjes over schrijven’.

Goed nieuws is geen nieuws

En dat laatste misschien ook nog niet eens. Want als een sector iets goed doet, dan is dat doorgaans nauwelijks reden voor nieuwsitems. Dan is dat heel gewoon en vanzelfsprekend. Dan kom je als tuinder of boer straks in 2030 met je hartverwarmend biodiverse plantgezondheidsjaarverslag vol mooie scores en opbeurende tellingen van bloemetjes en bijtjes. Goed nieuws. Geen nieuws.

Misstanden moeten we hebben. Woensdag sloegen die algemene media bijvoorbeeld wel weer aan op het persbericht van Inspectie SZW over de boetes aan uitzendbureaus die in 2016 de regels overtraden en dat de tuinbouw bovenaan stond op het lijstje van sectoren waar die onderbetaalde krachten werkzaam waren.

Terwijl dat, helaas, toch eigenlijk ook geen nieuws was.


Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin