Doorgaan naar artikel

Nuchtere tuinbouwfeiten versus Haagse spoken

Hillenraad Horti Convention premium

V.l.n.r. Peter Valstar (VVD), Joris Thijssen (GL-PvdA), Pieter Grinwis (CU), Jenny Vermeer (CDA) en Dik Kruijthoff (BBB) voor de top van het tuinbouwbedrijfsleven. Foto: Hillenraad

De tweede Hillenraad Horti Convention bracht gisteren in Den Haag de meest vooraanstaande tuinbouwbedrijven samen met vijf kandidaten voor de nieuwe Tweede Kamer. De nuchtere tuinbouwpraktijk versus Haagse spoken.

Wat is het politieke spook waartegen de tuinbouw vecht? “De gedachte dat je de tuinbouw uit Nederland weg kunt knippen, zonder dat je daarmee een groot gat in je economie knipt.” Zo verwoordt Martien Penning van adviesbureau Hillenraad het gevoel van urgentie dat wat hem betreft de hele tuinbouw bij deze verkiezingen zou moeten hebben.

Uit de woorden van vijf verkiesbare kandidaten kon echter wel wat moed worden geput. PvdA-GroenLinks-kandidaat Joris Thijssen wil óók niet dat de Nederlandse sierteelt van het gas wordt afgesloten. Dat scenario kwam alleen ter sprake toen vorige winter een acuut gastekort reëel denkbaar werd. “Als we dan moeten kiezen tussen gas naar huishoudens en ziekenhuizen of naar bloemenkassen, dan is onze keuze helder.”

Eens over vlaktaks voor energie

En al eerder in het debat schaarde PvdA-kamerlid Thijssen zich achter een pleit van BBB-kandidaat Dik Kruijthoff voor een vlaktaks als het gaat om energiebelastingen. Een lager tarief naarmate je (véél) meer gas verbruikt, dat zadelt zowel huishoudens als veruit de meeste tuinders en boeren met een onevenredig hoge heffing op.

‘Roemer laat zien waar het fout gaat’

Ook toen het ging over arbeidsmigranten was het vooral GroenLinks-PvdA tegen de rest. Tegen het anekdotisch praktijkbewijs van VVD’er Peter Valstar en CDA’er Jenny Vermeer – dat juist tuinders op locatie prima huisvesting kunnen realiseren – verdedigde Thijssen het ‘kraakheldere’ rapport van de Commissie Roemer, dat wat hem betreft de vinger op de zere plek legt.

“Ik geloof u als u zegt dat het in de praktijk op de tuinbouwbedrijven heel vaak goed gaat”, aldus Thijssen. “Maar Roemer laat zien waar het fout gaat. En voor de mensen die dan in een afhankelijkheidssituatie zitten, omdat de werkgever ook de huisbaas is, gaat het dan ook écht fout. Het is de taak van de politiek om te zorgen dat wat nu fout gaat beter gemaakt wordt.”

Maak onderscheid in huisvestingvraag

Namens de ChristenUnie viel Pieter Grinwis de sociaaldemocraat bij. “Ja, wij onderschrijven Roemer, maar kijk met de gave des onderscheids naar de verschillende vraag die er is, naar short stay, long stay of permanente huisvesting. Tegelijk heb ik als wethouder in de gemeente Den Haag gezien hoe geprivatiseerde huisvesting tot publieke lasten leidt in oude volksbuurten.” Werk en bed van elkaar scheiden is voor Grinwis en de ChristenUnie een belangrijke aanbeveling uit het rapport Roemer.

Waar vanuit de zaal dan weer tegenin werd gebracht dat wie zich aan deze zomer van kracht geworden Wet Goed Verhuurderschap de ruimte zou moeten krijgen. Ook een tuinder die zijn medewerkers huisvest. “Verruim de mogelijkheden, want als je het aanbod krap houdt, dan hou je misstanden”, aldus Hans Olsthoorn van Sion Orchids.

Betere relatie tussen tuinbouw en politiek

Want aan die voorwaarde voor een betere relatie tussen tuinbouw en politiek voldeed deze Hillenraad Horti Convention helemaal: iedereen mocht zijn of haar zegje doen en dat gebeurde met open vizier. Zoals het verleden week in de Tweede Kamer uiteindelijk met die energiebelastingplannen ook nog redelijk op zijn pootjes terecht kwam, was ook in dit Haagse zaaltje toch eigenlijk geen spook te bekennen.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin