‘Nuance in Agro Vertrouwensindex’

28-02-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Vullings
Jan Vullings hoofdredacteur
Foto: Jan Sibon
Foto: Jan Sibon

De Agro Vertrouwensindex geeft volgens Wageningen UR een wetenschappelijk en representatief beeld van de sector. Dat behoeft enige nuancering.

Het is best een ingewikkeld begrip: vertrouwen. Wat is het? Hoe meet je het? En wat doe je ermee? Wageningen UR geeft 4 keer per jaar dit vertrouwen een cijfer: de zogenoemde Agro Vertrouwensindex. Zo ontstaat een beeld van de stemming onder boeren en tuinders. Om met de deur in huis te vallen: het vertrouwen van opengrondtuinders stijgt elk laatste kwartaal van het jaar, ook in 2018. Glastuinders zijn minder optimistisch.

Index totale landbouw stijgt 2 punten

De onderzoekers peilen het sentiment, en vragen naar ontwikkeling van opbrengsten, kosten, omzet en winst. De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw stijgt in het vierde kwartaal van 2018 met 2 punten ten opzichte van het derde kwartaal naar 13,4. De onderzoekers wijten dit aan betere stemming op dat moment, en een iets positievere toekomstverwachting op de middellange termijn.

Opmerkelijke uitkomst

De stemming in de opengrondtuinbouw is volgens de enquête het best van alle sectoren. Wageningen schaart overigens bollentelers, boomkwekers, groente- en fruittelers onder een noemer. De uitkomst is best opmerkelijk, want volgens de inkomensraming van Wageningen Economic Research (LEI) daalde in 2018 het inkomen per vollegrondsgroentebedrijf ruim 20%. De droge zomer legt de zwakke marktpositie van telers bloot. Het teeltrisico ligt veelal volledig bij de tuinder. Ook hangt hier een serieuze dreiging van brexit boven de markt. De vraag is of – en hoe – tuinders straks PlanetProof(-achtige) eisen gaan terugverdienen.

Vertrouwen glastuinders onderuit

Het vertrouwen van glastuinders gaat in het laatste kwartaal van 2018 onderuit met 4 punten. In de eerste 3 kwartalen was deze nog gestegen. Toch is deze met 17 nog steeds hoog ten opzichte van andere sectoren. De stemming is goed, stellen de cijferaars, ook al zijn de ondernemers niet echt tevreden over het hele jaar. Dat lijkt logisch, op komkommers na was 2018 geen opperbest jaar voor kasgroente.

Stevige claim

Wageningen UR meldt met de Agro Vertrouwensindex een actueel, wetenschappelijk en representatief beeld van de sector in handen te hebben. Een overheid kan hier beleid op afstemmen, of de impact van beslissingen volgen. Het is een stevige claim. Het is goed om de toelichting bij de hand te houden. Het verschil zit vaak in de nuance.

Meer over


Beheer