Nu ook beregeningsverbod Veluwe

03-07-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Waterschap Vallei en Veluwe stelt een onttrekkingsverbod in. Waar in Nederland mag je nu beregenen?

Waterschap Vallei en Veluwe heeft vanaf 2 juli 2018 een onttrekkingsverbod ingesteld. Boeren mogen dus geen oppervlaktewater gebruiken om hun percelen te beregenen. Het verbod geldt voor de komende 10 weken in gebieden waar de waterstand volledig afhankelijk is van regenval en kwelwater en in het bijzonder het Apeldoorns kanaal.

Hier mag je wel beregenen in Vallei en Veluwe

Het verbod geldt niet voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, Nederrijn en de randmeren. Ook beregenen met water uit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan.
Artikel gaat verder onder de foto

Door langdurige droogte moeten de aardappelvelden tussen Hummelo en Zelhem worden besproeid. - Foto: ANP

Door langdurige droogte moeten de aardappelvelden tussen Hummelo en Zelhem worden besproeid. – Foto: ANP

Onttrekkingsverboden bij 5 waterschappen

Vallei en Veluwe is het vijfde waterschap dat vanwege de droogte besluit om plaatselijk onttrekkingsverboden in te stellen. Deze waterschappen hebben een geheel of gedeeltelijk onttrekkingsverbod ingesteld:

  1. Vallei en Veluwe
  2. Limburg
  3. Aa en Maas
  4. De Dommel
  5. Brabantse Delta
van Rooijen
Lydia van Rooijen redacteur ondernemen
Meer over


Beheer