‘Nu maximaal aubergines produceren’

25-08-2021 | Laatste update op 13-05 | |
'Ondanks de soms lastige buitenomstandigheden zijn we over de teelt meer tevreden dan vorig jaar.' - Foto: Gerard Boonekamp
'Ondanks de soms lastige buitenomstandigheden zijn we over de teelt meer tevreden dan vorig jaar.' - Foto: Gerard Boonekamp

“We zijn sneller aubergines gaan telen met hogere stook- en luchtingstemperatuur om maximaal te kunnen produceren als de prijs goed is”, zegt Martijn van Onselen, teeltmanager van Van Onselen Aubergines.

“Met de teelt gaat het vrij goed. We hebben een open en generatief gewas staan. Daardoor gaat de energie makkelijk naar de vruchten. De producties zijn goed onder de gegeven omstandigheden, want periodes met licht en donker weer wisselen elkaar af. Hierdoor is het een lastig teeltjaar. Vorig jaar hadden we beduidend meer instraling.”

Normaal gesproken liggen de prijzen in augustus en september op een goed niveau. De teeltmanager: “Daarom moeten we in deze weken scoren. Er hangen voldoende vruchten aan de plant. De zetting is goed gebleven en we hebben een goede plantbelasting.”

Meer tevredenheid over teelt

“Ondanks de soms lastige buitenomstandigheden zijn we over de teelt meer tevreden dan vorig jaar. De plantbelasting liep voorgaande jaren in de zomer ook hoog op, maar dit kon soms ten koste gaan van de spontaniteit en zetting in de kop, waardoor veel vruchten de potentie misten om voldoende uit te groeien. Dit jaar hebben we er daarom bewust voor gekozen om frequenter onderdoor te oogsten om de plantbelasting niet te hoog te laten oplopen. Daardoor behoudt het gewas bovenin spontane groei en zetting. Tracey is ook een ras dat makkelijk veel vruchten aanmaakt. Dit is een mooie raseigenschap, maar we moeten er ook voor waken dat de plantbelasting niet te hoog oploopt.”

Preventief zwavelen tegen meeldauw

Het gewas in het gedeelte van de kas waar in mei een probleem was met trips, is er goed doorheen gekomen en is gezond. De tripsplaag is ook niet meer teruggekomen. De rups is behandeld met het biologisch middel Tracer. De overige plagen zijn biologisch onder controle. “We gaan schoon het najaar in.”

Tegen meeldauw wordt gezwaveld. Van Onselen: “De bovenste meter van de plant blijft groen, maar meeldauw blijft een aandachtspunt. Volgend jaar willen we preventief zwavelen na het planten, zodat de schimmelsporendruk laag is voordat de natuurlijke vijanden worden ingezet.”

Temperaturen aangepast

“Nadat in week 32 de prijzen van de aubergines wat gingen oplopen na een periode van lage prijzen, hebben we de rem van de teelt gehaald. Het kasklimaat hebben we omgegooid om maximaal te gaan produceren. We zijn sneller gaan telen met een hogere stook- en luchtingstemperatuur. Bij 150 Joules staat de luchtingstemperatuur op 20,5 graad ingesteld. Dat loopt op naar 26,5 graden bij 900 Joules. Dan is het 28 – 29 graden in de kas. Na 15.00 uur, als de scherpste zoninstraling voorbij is, mag de kastemperatuur ook wel doorstijgen naar 30 graden.

Druppelbeurten op tijd stoppen

“In een periode met wisselende dagen van veel zon en dan weer donker moeten we alert zijn op het watergeven en niet te lang doorgaan. Op zonnige dagen druppelen we door tot 18.30/19.00 uur. Maar op heel donkere dagen stoppen we soms al voor 15.00 uur. Door de watergehaltemeters goed in de gaten te houden, kunnen we watergeven goed managen.”

Kopblaadje weggehaald

De teeltmanager: “Eind juli en begin augustus hebben we van de sterkst groeiende planten een kopblaadje van 2 tot 5 centimeter weggehaald om ervoor te zorgen dat we voldoende generatief het najaar ingaan.”

Auteur: Harry Stijger

van Onselen
Martijn van Onselen teelt aubergines als teeltmanager bij Gebr. Van Onselen in 's-Gravenzande


Beheer