Doorgaan naar artikel

Noordelijke tuinbouw vitaler met eigen Greenport

Inge Bergsma-De Vries is initiatiefnemer en bestuurder van de nieuwe Greenport Noord. -Foto: Gerrit Boer

Inge Bergsma-De Vries is initiatiefnemer en bestuurder van de nieuwe Greenport Noord. -Foto: Gerrit Boer

Greenport moet snel aan de slag met energietransitie en personeelswerving, vinden telers in de noordelijke provincies.

Greenport Noord is op dinsdag 10 mei officieel van start gegaan. Voor de oprichting kwamen telers en andere ondernemers uit de tuinbouw in Drenthe, Friesland en Groningen bijeen in Bloemenveiling Eelde. Greenport Noord moet de tuinbouwketen in Noord-Nederland verbinden en zorgen voor korte lijnen met de provincies en gemeenten ten gunste van het ondernemersklimaat voor de tuinbouw.

Rust en ruimte maar gebrek aan feeling

Tuinbouwondernemers in Noord-Nederland zijn blij met de ruimte, de rust en de goede verbindingen. Maar ze lopen aan tegen een gebrek aan feeling met de sector bij de regionale overheid. “De politiek mag ons beter gezind zijn”, zo verwoordde een teler het tijdens een recent afgenomen enquête onder de circa honderd partners van de nieuwe Greenport.

Uit de enquête blijkt ook dat de tuinbouwbedrijven in Noord-Nederland volop toekomstperspectief zien: 75% van de familiebedrijven in de glastuinbouw, bollenteelt, boom- en fruitteelt en vollegrondsteelt heeft een opvolger, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Beter contact overheden en tuinbouw

Met Greenport Noord hebben telers en overheden nu één aanspreekpunt. “Voor overheden wordt het met een Greenport makkelijker om goed beleid te maken voor zaken als huisvesting van arbeidsmigranten, energievoorziening en verduurzaming van de teelt”, zegt komkommerteler Inge Bergsma-De Vries, een van de bestuursleden van de nieuwe Greenport. Nu ontbreekt het bij die overheden vaak aan specifieke kennis over de sector, constateert ze. “Anderzijds lopen tuinbouwbedrijven tegen het probleem aan dat zij individueel dingen moeten regelen die ook gezamenlijk zouden kunnen.”

Energie, onderwijs en personeel

De thema’s waarmee de Greenport volgens de achterban als eerste aan de slag moet zijn de energietransitie, beschikbaarjeid van personeel, kennisontwikkeling en de aansluiting van het groene onderwijs op de regionale tuinbouw. Vooral voor de glastuinbouw is energie een hot issue. Deze sector heeft een fossielvrije toekomst al enkele jaren geleden tot doel gesteld en de sterk gestegen gasprijzen maken dit thema nog urgenter.

Beheer
WP Admin