Noord-Hollandse subsidie innovatieve tuinbouw

21-05-2016 | Laatste update op 14-09 | |
<em>Foto: ANP</em>
Foto: ANP

De provincie Noord-Holland verstrekt €750.000 subsidie voor onderzoek naar innovatief landbouwonderzoek. Het geld wordt verstrekt via Evergreen, een samenwerkingsproject van GreenPort Noord-Holland-Noord, met 26 bedrijven en 6 onderzoeksinstellingen.

Binnen het project worden nieuwe landbouwtechnieken getest, zoals technieken waarbij de grond niet wordt uitgeput en minder grondstoffen nodig zijn. Ook wordt breder onderzoek gedaan naar duurzamere bloembollenteelt, fruitteelt, teelt op water en akkerbouw.

De ondernemers brengen tijd en geld in als cofinanciering. Als tegenprestatie kunnen zij bij het onderzoek naar nieuwe landbouwtechnieken samenwerken met onderzoeksinstellingen. De provincie wil met de subsidie de groene economie in Noord-Holland stimuleren, bijdragen aan voedselveiligheid en landbouwbedrijven helpen hun concurrentiepositie te verbeteren. Een van de deelnemers in het project is Hans Lammers, eigenaar van PUURgroenten. Sinds 2013 specialiseert het bedrijf zich in de teelt op water van ruim 200 producten.

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen


Beheer