Noord-Holland wil plan voor huisvesting van Polen

08-01-2018 | Laatste update op 25-07 | |
Tekening voor complex in Middenmeer (Agriport) met 360 bedden voor arbeidsmigranten (van wie velen afkomstig zijn uit Polen). - Afbeelding: Agriport
Tekening voor complex in Middenmeer (Agriport) met 360 bedden voor arbeidsmigranten (van wie velen afkomstig zijn uit Polen). - Afbeelding: Agriport

Provincie Noord-Holland en gemeenten in de kop van Noord-Holland doen onderzoek naar de verwachte instroom van arbeidsmigranten de komende 10 jaar.

Later deze maand verwacht de provincie daarvan al de uitkomsten te kunnen presenteren. Daarmee willen de provincie en gemeenten in de kop van Noord-Holland een beter beeld krijgen van de woonwensen en de al aanwezige logiesaccomodaties. Teeltbedrijven worden kritischer op huisvesting, zo stelt de provincie.

Noord-Holland niet in beroep

Provincie Noord-Holland staakt tegelijk ook het verzet tegen de bouw tegen een forse logiesvoorziening voor buitenlandse werknemers op het tuinbouwcentrum Agriport, gemeente Hollands Kroon. Noord-Holland legt zich neer bij de uitspraak van de rechtbank dat de provincie geen belanghebbende is bij de bouw van de logies, al blijft Noord-Holland de uitspraak onjuist vinden.

De provincie vindt dat de logiesvoorziening met 360 bedden zo grootschalig is dat de provincie bij de zaak betrokken had moeten worden. Noord-Holland ziet veel in het regionaal afstemmen van logiesvoorzieningen met andere gemeente in de kop van Noord-Holland. Het onderzoek naar de regionale ontwikkeling vormt daarvan een aanzet.

Bedrijven kritischer op huisvesting werknemers

Goede huisvesting is belangrijk, omdat buitenlandse werknemers hard nodig zijn in de regio, stelt de provincie. Voorbeelden uit Zuid-Holland laten zien dat bedrijven steeds kritischer worden op de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Het woonaanbod in Noord-Holland moet zo goed mogelijk aansluiten op de woonwensen van de werknemers, omdat zij anders net zo lief in een ander land aan de slag gaan.
Bij medewerkers uit andere landen die in de tuinbouw aan de slag gaan, gaat het vaak om Polen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer