Doorgaan naar artikel

Noord-Holland neemt voortouw in aardwarmteprojecten

Foto: Agriport A7

Foto: Agriport A7

De provincie Noord-Holland gaat meer initiatief nemen bij de ontwikkeling van aardwarmteprojecten.

Voor de ontwikkeling van rest- en aardwarmte de provincie Noord-Holland € 2,5 miljoen beschikbaar, waarvan tot nu toe € 50.000 is uitgegeven aan een kwartiermaker. De provincie lijkt de eerste pijlen te richten op het gebruik van aardwarmte in stedelijk gebied. Dit jaar nog wil Noord-Holland met het Rijk een onderzoeksprogramma starten om seismisch onderzoek te doen naar de ondergrond van de Metropoolregio Amsterdam. De provincie gaat uit van een bijdrage van aardwarmte aan de totale warmtevoorziening van 23% in 2050.

Initiatief bij tuinders

Noord-Holland heeft, door de voortrekkersrol van tuinders in het noorden van de provincie, in haar verduurzamingsbeleid nog niet een heel actieve rol hoeven spelen voor aardwarmte. Op dit moment zijn er 4 actieve bronnen (doubletten) in Noord-Holland: 1 bij Floricultura in Heemskerk en 3 bij Agriport A7 (Middenmeer 1, 2 en 3). Daarnaast zijn 2 doubletten in voorbereiding bij Andijk (glasgebied Grootslag). Dat schrijft de provincie in antwoord op VVD-vragen.

Aandacht voor risico’s

VVD vraagt naar veiligheid van aardwarmte, naar aanleiding van een onderzoek dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) laat doen naar mogelijke risico’s van Ultra Diepe Geothermie en ‘Enhanced Geothermal Systems’ in Nederland (dieper dan 4 kilometer). Noord-Holland wijst erop dat het Rijk bevoegd gezag is voor vergunningen onder de Mijnbouwwet en dus voor toetsing op de risico’s bij de winning van aardwarmte.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin