Doorgaan naar artikel

Noord-Brabant subsidieert duurzaam bodembeheer

Provincie Noord-Brabant gaat agrariërs die de bodemkwaliteit structureel willen verbeteren, steunen.

Daarvoor is vooralsnog € 800.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten, met een maximum van € 200.000 per project. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het daadwerkelijk uitvoeren van grondverbeterende maatregelen. Voorwaarde is dat het project wordt uitgevoerd op ten minste 100 hectare grond.

Looptijd van meerdere jaren

De nieuwe subsidieregeling van de provincie stelt agrariërs in staat om met steun van deskundigen kennis en nieuwe inzichten op te doen, zodat ze vervolgens hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen.
Bodemverbeterende maatregelen hebben vaak pas effect na enkele jaren. De verwachting is dat de looptijd van de projecten daarom meerdere jaren bedraagt. De kennis die met de uitvoering van het project wordt opgedaan, moet actief worden gedeeld.

Voor kennisdeling is ook subsidie beschikbaar. De provincie stelt als voorwaarde dat de opgedane kennis vrij toegankelijk voor derden moet zijn.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin