Doorgaan naar artikel

Noodhuisvesting Westland vertraagd

Foto: Ton van der Scheer

Foto: Ton van der Scheer

Het is in Westland niet gelukt voor de zomer 13 locaties aan te wijzen voor noodhuisvesting van arbeidsmigranten.

Volgens wethouder Karin Zwinkels (CDA) wordt behandeling van die noodlocaties over de zomer heen getild. “Het is nog niet gelukt deze locaties bij het college van burgemeester en wethouders aan te leveren.”

Voor de creatie van 1.000 tijdelijke extra woonplekken selecteert Glastuinbouw Nederland geschikte percelen op tuinbouwlocaties. Noodhuisvesting mag niet op teeltbedrijven zelf, maar onder voorwaarden wel op braakliggende tuinbouwgrond, zo besloot de raad eerder.

Eerder werd voorgespiegeld dat deze locaties uiterlijk op 16 juli vergund zouden worden en bekendgemaakt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juli kondigde Zwinkels de vertraging aan. Ze zal dit verder toelichten in een brief aan de gemeenteraad.

50 tot 60 bedden

Zwinkels kondigde de vertraging aan op vragen van de oppositie. De partij Westland Verstandig wil voorkomen dat tijdens het zomerreces de lijst met locaties wordt bekendgemaakt en daarmee onrust ontstaat in Westland.

Eerder stelde Glastuinbouw Nederland Westland dat met uitzendbureaus voornamelijk kleinschalige plannen worden voorbereid van 50 tot 60 bedden. De huisvesting is voor maximaal 3 jaar en zou daarmee voor omliggende bedrijven en omwonenden makkelijker te accepteren zijn. In de tussentijd heeft het Westlandse college meer tijd om blijvende huisvestingslocaties te ontwikkelen.

Beheer
WP Admin