‘Nog meer de grens opzoeken met schermen’

25-11-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: Groenten & Fruit
Foto: Groenten & Fruit

Bij paprikateeltbedrijf Dalipa in Bleiswijk loopt de teeltwisselingsperiode al weer op zijn eind.

In een van de kassen is de teelt 25 oktober beëindigd, waarbij op het laatst groen gesneden is. De andere kas volgde 2 november. De kwaliteit in het staartje van de teelt viel mee, en ook de productie viel niet tegen. Paul Moerman: “Maar de prijs was dramatisch slecht. Daarom zijn we iets eerder gestopt dan normaal. Alles wat je aan gas verkocht, was beter dan er paprika’s van telen voor 30 of 40 cent per kilo.”

In de eindfase is heel veel geschermd. “Er ging niet meer dan 0,3 kuub gas per vierkante meter per week in.” Meer zou ook niet geloond hebben. Hoewel de kwaliteit van de paprika’s niet echt leed onder het intensieve schermen, was het effect ervan wel merkbaar. “Je krijgt veel schimmels in de kas. Je scherm wordt ook zo groen als gras.”

Stekers eraf gehaald

De schoonmaak tijdens de teeltwisseling is volgens de gebruikelijke stappen aangepakt. “Dit jaar hebben we voor het eerst ook de stekers eraf gehaald, omdat we tijdens de teelt hier en daar een ‘uitstapplant’ hadden. Omdat we toch iets langer leeg liggen, doordat we iets eerder gestopt zijn met de afgelopen teelt, hebben we dat nu maar meegepakt.”

Start nieuwe teelt

In week 47 ligt de nieuwe steenwol in de kas, en worden de matten volgedruppeld. In week 48 kan er dan weer geplant worden. Er worden weer dezelfde twee rassen gebruikt als afgelopen jaar. “Alleen wisselen we ze om. In de onbelichte kas is het altijd wat groeizamer, waardoor Margrethe daar iets beter past.” In de kas met de mogelijkheid tot belichting komt dan Gina. “Gina doet het niet zo goed onder belichting, maar door de hoge gasprijzen gaan de lampen deze winter toch niet aan.”

Energiezuinig telen

Er zal gestart worden op 21 graden Celsius vlak. “Ongeveer twee weken lang. Daarna gaan we weer een beetje afbouwen.” Met duur gas zal het dubbele scherm veel benut worden. “Het wordt een spannende winter. We gaan het grensje met schermen nog meer opzoeken dan we al gewend waren. Ik hoop echt dat we weer zo’n zachte winter zullen krijgen als de meeste afgelopen jaren. En niet zo’n strenge als vorig jaar. Want dan wordt het echt heel lastig.” Er wordt geen extra vast folie aangebracht om nog meer energie te kunnen besparen. “Dan zou je het gewas wel heel zwak gaan maken, met al een dubbel scherm erboven.”

Auteur: Peter Visser

Moerman
Paul Moerman is paprikateler bij Dalipa in Bleiswijk
Meer over


Beheer