Doorgaan naar artikel

NMI bepleit extra ruimte voor compost

Uit het huidige model voor de onderbouwing van de gebruiksnormen blijkt dat de nitraatuitspoeling van compost structureel te hoog wordt ingeschat.

De NMI voerde in opdracht van de Vereniging Afvalverwerkers een verkenning uit naar de toepassing van compost. Als eerste is nagegaan hoe N-verliezen bij de toepassing van bodemverbeteraars worden berekend in het WOG-WOD-model (dat wordt gebruikt ter onderbouwing van gebruiksnormen). Omdat WOG-WOD geen rekening houdt met het type bemesting dat het N-overschot bepaalt (organisch dan wel kunstmest) zorgt dat ervoor dat de nitraatuitspoeling bij gebruik van composten te hoog wordt ingeschat; een worst-case-scenario dat niet aansluit bij de agronomische expertise over afbraak van deze producten.

Meer fosfaatruimte

Verder blijkt uit de verkenning van de NMI dat de EOS-aanvoer significant kan worden verhoogd door een extra P-gebruiksruimte van 5 kilo P2O5 per hectare voor gft- en/of groencompost (uitgaande van 50% vrijstelling van P). Dit is vooral het geval in situaties waar weinig OS wordt aangevoerd met gewasresten en/of dierlijke mest, aangezien de relatieve bijdrage van compost aan de EOS-aanvoer op de OS-balans dan relatief groot is (20 tot 30%).

Bodemverbeteraars of meststoffen

Ten slotte stelt het NMI dat het zinvol is onderscheid te maken tussen ‘organische bodemverbeteraars’, die vooral organische stof leveren, en ‘organische meststoffen’, die vooral nutriënten leveren. In de studie zijn parameters afgeleid om dit onderscheid op basis van cijfers te onderbouwen. Dit kan worden gedaan op basis van het EOS-gehalte en op basis van de verhouding tussen de hoeveelheid EOS en beschikbare nutriënten (Nmin en P-totaal).

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam heeft in het kader van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aangegeven dat hij wil nagaan hoe bodemverbeterende maatregelen op landbouwbedrijven kunnen worden bevorderd, onder andere door ‘te bezien hoe het gebruik van bodemverbeteraars op verantwoorde wijze kan worden bevorderd’. In dat kader heeft de VA aan NMI gevraagd een verkenning uit te voeren, waarvan de NMI nu haar bevindingen presenteert.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin