‘Niks doen is ook geen oplossing’

23-09-2021 | Laatste update op 06-10 | |
Foto: Joost Stallen
Foto: Joost Stallen

“Misschien is het beter om in de zomer vakantie te houden en de kas dan maar leeg te houden: dus geen zomerteelt meer.” Jack Hereijgers in Rijsbergen merkt ook direct op dat dit natuurlijk geen oplossing is, maar het doet niets af aan zijn dilemma.

“Alleen aardbeien telen in het voor- en najaar, terwijl we het over ‘zomerkoninkjes hebben, dat klopt gewoon niet. Daarnaast zijn er de afnemers, die rekenen op jaarrond aanvoer.” Het probleem: het ontbreekt aan rassen die het in de zomer naar behoren doen. Dat geldt voor junidragers, maar net zo goed voor de huidige doordragende rassen. “Ik volg die ook al een paar jaar, maar de resultaten zijn volgens mij te wisselend.” Zo lang dat niet verandert, blijft aardbeien telen in de zomer vooral prutsen, vindt hij.

Lichte planten Sonsation

Hereijgers heeft deze zomer het ras Sonsation gehad, met lichte planten om een te zware plantbelasting en zo slechte, te kleine vruchten te vermijden. Een deel van de planten werd direct op de goten gezet, een deel na 14 dagen voortrekken op het trayveld. Daarnaast kreeg een deel van de planten geen Osmocote in het substraat mee: alles om de productieomstandigheden zo gunstig mogelijk te houden.

Luchtige zomerteelt

Financieel gezien pakte de kasteelt deze zomer niet eens verkeerd uit, maar teelttechnisch was het niet goed. “De teelt zonder Osmocote was kwalitatief wat beter, maar met een slechte productie. De andere teelten hadden meer kwaliteitsproblemen. De enige optie die ik nu kan bedenken, is een vrij luchtige zomerteelt op stellingen. Toch weer met het ras Elsanta, dat is dan het meest zeker. Maar het teeltsysteem is eigenlijk te duur voor een enkele teelt per jaar. Het maakt dat we er nog niet over uit zijn wat we volgend jaar in de zomer gaan doen.”

Oogst op stellingen

Momenteel wordt geoogst in de stellingteelt. “Met vrij lichte planten. Dat gaat goed, net als in het voorjaar. Maar de prijzen zijn nu slecht. Ik denk dat dat dit nog een gevolg is van de zomer: toen waren er niet veel kwalitatief goede aardbeien. Dat dreef de prijs in het winkelschap op, waardoor het product zichzelf uit de markt heeft geprezen.”

Trayplantopkweek

De trayplantopkweek gaat goed. “We hebben gestekt tot 27 en 28 juli, dat was vrij laat. Die latere partijen zijn nog wat extra bemest en de laatste twee à drie weken is alles nog goed bijgegroeid. De omslag naar de bloemaanleg is ook goed zichtbaar. Uit het eerste plantonderzoek bleek wel dat de eerder gestekte planten wat minder gelijktijdig zijn omgeschakeld dan de latere partijen.” Op het veld staan de rassen Elsanta, “voor de stellingen en in de kas”, Sonata, “voor de ledkas”, en Sonsation “in principe voor in de zomer, maar dat is dus nog een twijfelgeval.”

Auteur: Joost Stallen

Hereijgers
Jack Hereijgers aardbeiteler
Meer over


Beheer