Nieuwe vrijstelling Verimark tegen ToCV

26-02-2019 | |
Tomatengewas met symptomen van ToCV. - Foto: GFH
Tomatengewas met symptomen van ToCV. - Foto: GFH

Vandaag is een nieuwe vrijstelling gepubliceerd voor gebruik van insecticide Verimark in de tomatenteelt.

De nieuwe tijdelijke vrijstelling is weer afgegeven voor 120 dagen, ingaand vanaf morgen tot en met 27 juni. Verimark met de werkzame stof cyantraniliprole is volgens de vrijstelling uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling, ter bestrijding van wittevlieg, de overbrenger van Tomaten chlorose virus (ToCV).

Zowel kaswittevlieg en Bemisia worden in de eerste plaats aangepakt met biologische bestrijders zoals de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels. Verimark geldt als correctiemiddel. De vrijstelling is slechts van toepassing indien het wettelijk gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Na juni geen nieuwe vrijstelling

Na de de vrijstellingsperiode tot aan het ruimen van het gewas kan volgens de toelichting bij de vrijstelling witte vlieg worden bestreden door de nawerking van Verimark (6-8 weken) gecombineerd met de inzet van biologische bestrijders en regulier toegelaten middelen met een selectieve werking. Tegen het einde van de teelt kunnen ook niet-selectieve middelen worden ingezet, waarbij in de laatste weken ook middelen worden ingezet tegen adulten. Dit is ook nodig om de kans op verspreiding van wittevlieg op het moment van de teeltwisseling te minimaliseren.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer