Doorgaan naar artikel

Nieuwe voorzitter LTO na 10 november bekend

Foto: Canva/Andrea Piaquadio

Foto: Canva/Andrea Piaquadio

LTO Nederland is een benoemingsprocedure gestart voor een nieuwe voorzitter. Belangrijk onderdeel van de procedure is het consulteren van alle leden over de profielschets.

Daaruit moet blijken over welke eigenschappen de nieuwe voorzitter volgens de achterban moet beschikken. Om het proces goed te bewaken, zal LTO een externe begeleider inschakelen in de zoektocht. De bedoeling is om de nieuwe LTO-voorzitter na de ledenraad van 10 november bekend te maken.

LTO-leden mogen zich uitspreken over gewenst profiel voorzitter

Alle LTO-leden wordt voor de zomer via een ledenenquête gevraagd zich uit te spreken over het gewenste profiel van de nieuwe voorzitter. De profielschets vormt het uitgangspunt voor de selectie van voorzitterskandidaten.

Behalve de leden worden ook verschillende belanghebbenden, zowel in de politiek als in ketenverband, gevraagd naar hun mening over welk type voorzitter de land- en tuinbouworganisatie nodig heeft.

Vertrouwenscommissie doet aanbeveling voor kandidaat aan ledenraad

Met de vastgestelde profielschets gaat de vertrouwenscommissie een sollicitatieprocedure in. Deze commissie voert de sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten. Het benoemingsproces vindt vertrouwelijk plaats.

Uiterlijk in oktober komt de vertrouwenscommissie met een aanbeveling aan de ledenraad. Deze raad bestaat uit in totaal 42 afgevaardigden van de regio’s en vakgroepen. De ledenraad neemt de uiteindelijke beslissing.

Lees ook: Calon miste voelhorens voor zijn achterban

Beheer
WP Admin