Doorgaan naar artikel

Nieuwe STORL-regeling voor (chemische) verpakkingen

Dit jaar is er een nieuwe landelijke STORL-regeling in werking getreden. De nieuwe regeling is deels gebaseerd op andere Europese inzamelsystemen, waar goede ervaringen mee zijn.

Met de nieuwe STORL-regeling is er voortaan een landelijke aanpak waarmee boeren en tuinders eenvoudig alle verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen veilig en milieuvriendelijk kunnen inleveren.

In het kort komt de nieuwe regeling hierop neer:

  • er komen twee stromen, met ieder een eigen behandeling. Er is een stroom van droge, plastic cans die gespoeld en dus schoon zijn én er is een stroom van resten, restanten en niet-spoelbare verpakkingen;

  • in de nieuwe regeling kunnen naast lege, schone verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen ook lege, schone verpakkingen van andere gewasverzorgingsproducten worden aangeboden. Denk daarbij aan (blad)meststoffen, biostimulanten en hulpstoffen;

  • telers en loonwerkers reinigen de cans op de fustreiniger, schudden die goed leeg en doen ze vervolgens schoon, droog en zonder dop in de speciale STORL-zakken. De frequentie van ophalen in de regio’s is afhankelijk van deelname;

  • de STORL-zakken worden kosteloos opgehaald of kunnen worden ingeleverd tijdens regionale inzamelingsacties. De uitrol hiervan over Nederland zal in de loop van 2023 plaatsvinden;

  • gestreefd wordt naar zoveel mogelijk recycling van de ingezamelde schone, droge cans. Zo ook naar gecontroleerde afzet van het te recyclen materiaal;

  • resten, restanten en niet-spoelbare verpakkingen worden tijdens speciale campagnes opgehaald en naar een afvalverwerker gebracht. De start hiervan is in 2024.

Zakken zijn te bestellen bij de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen. Aanmelden voor inzameling kan per regio via STORL.nl met gebruik van de qr-code.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin