Nieuwe site met informatie over bemesting

06-01-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Michel Velderman. Logo: Slimmest.nl
Foto: Michel Velderman. Logo: Slimmest.nl

Op www.slimmest.nl staat info over het slim benutten van meststoffen, vooral op de zuidelijke zand- en lössgronden.

Advies- en onderzoeksbureau Delphy maakte in opdracht van het ministerie van LNV een website met achtergrondinformatie over het slim benutten van meststoffen voor een optimale productie van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. De website www.slimmest.nl richt zich vooral op de zuidelijke zand- en lössgronden. Juist op deze gronden is een goede benutting van de beschikbare nutriënten een hele uitdaging.

Onderzoekservaring

De informatie op de website over optimale benutting van nutriënten berust op praktijk- en onderzoekservaring en wordt aangeboden in de vorm van factsheets, korte filmpjes ingesproken door Delphy-adviseurs en links naar websites met aanvullende informatie. De onderwerpen die in de verschillende hoofdstukken aan bod komen zijn:

  • bemestingsplan op maat
  • dierlijke mest toepassen
  • mechanisatie
  • organische stof
  • precisielandbouw
  • beregening
  • bouwplan en vruchtwisseling
Meijering
Luuk Meijering redacteur akkerbouw
Meer over


Beheer