Doorgaan naar artikel

Nieuwe milieulijst met hogere aftrekpercentages

De nieuwe milieulijst is gepubliceerd. Investeringen in transitiegerichte bedrijfsmiddelen kunnen rekenen op hogere aftrekpercentages.

De aftrekpercentages in de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) zijn voor 2022 verhoogd. Het hoogste van de drie aftrekpercentages is nu 45% (was 36%). Dit is vooral bedoeld voor het transitiegericht realiseren van een circulaire bedrijfsvoering of het versnellen van de klimaatadaptie.

Dat hoogste percentage is weggelegd voor de teler die investeert in apparatuur voor het automatisch meten van individuele nutriëntconcentraties in voedingswater voor de glastuinbouw. Dit om de optimale voedingsgift te bepalen en de hoeveelheid te lozen drainwater te verminderen. Daarbij worden ten minste de individuele concentraties van deze nutriënten gemeten: natrium, kalium, magnesium, calcium, ammonium, chloor, nitraat, sulfaat, waterstofcarbonaat en fosfaat.

In het middensegment met nu een aftrekpercentage van 36% (was 27%) staat de klimaatcel voor het telen van gewassen met uitsluitend ledlicht.

In het lagere segment met een aftrekpercentage van 27% (was 13,5%) staat voor de open teelten een ’spuitmachine met detectiesensoren of camera’s voor plaatsspecifieke toediening voor plaatsspecifieke toediening’.

32 nieuwe investeringen op Milieu- en Energielijst

In totaal zijn er 32 nieuwe bedrijfsmiddelen op de Milieu- en Energielijst terechtgekomen. Er zijn er ook 28 afgevoerd. Zo komt een telemetriesysteem voor gecontroleerde lozing van afvalwater niet meer in aanmerking.

Nieuw zijn investeringen voor apparatuur of software voor registratie en analyse van voedspelverspilling. Deze is opgenomen om voedselverspilling tegen te gaan. Dat geldt ook voor een nieuw bedrijfsmiddel met doelvoorschrift voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen tot voedingsmiddelen of diervoeders. Ook voor de winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen voor toepassing in humane voedingsproducten is een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift opgenomen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin