Doorgaan naar artikel

Nieuwe milieubelastingskaart voor hardfruitteelt

Appelteelt. - Foto: Koos Groenewold

Appelteelt. - Foto: Koos Groenewold

In opdracht van enkele waterschappen heeft CLM een nieuwe milieubelastingskaart ontwikkeld voor de appel- en perenteelt.

De kaart laat in een oogopslag zien wat de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen is die in de appel- en perenteelt zijn toegelaten. Opvallend is dat er dit jaar veel ‘groene’ middelen (van natuurlijke oorsprong) toegelaten zijn in de fruitteelt, stelt het CLM. Dat betreft met name micro-organismen als Bacillus en Trichoderma-stammen. Daarnaast gaat het om de feromoonmiddelen als CheckMate Puffer en RAK 3+4. De meeste van de nieuwe, ‘groene’ middelen hebben een lage milieubelasting.

Natuurlijke vijanden en bestuivers

Fruittelers weten hoe belangrijk bestuivers zijn voor een goede vruchtzetting en natuurlijke vijanden om plagen onder controle te houden. Daarom is op de kaart ook zichtbaar of het middel past binnen geïntegreerde gewasbescherming. Met andere woorden: welk risico heeft het middel voor nuttige insecten?

Waterschappen ondersteunen telers

Waterschap Rivierenland, waterschap Scheldestromen en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze milieubelastingskaart. Ze ondersteunen telers graag met goede informatievoorziening.

Telers die kiezen voor minder belastende middelen en de juiste driftreducerende maatregelen nemen, helpen het water schoon te houden. Dit is goed voor de ecologie en biodiversiteit, maar ook voor het behoud van een effectief middelenpakket. Middelen die veelvuldig de waterkwaliteitsnormen overschrijden, lopen het risico hun toelating te verliezen, geven de waterschappen aan.

Beheer
WP Admin