Nieuwe marktfase: uitrol energietechniek in kassen

14-01-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Warmte-opslag bij een daglichtkas van Ter Laak Orchids. Foto: Joef Sleegers, Vakblad voor de Bloemisterij.
Warmte-opslag bij een daglichtkas van Ter Laak Orchids. Foto: Joef Sleegers, Vakblad voor de Bloemisterij.

Demo’s van nieuwe technieken op teeltbedrijven en ingrepen bij subsidies zijn nodig om terughoudende tuinders te bewegen naar transitie.

Dat blijkt uit het rapport ‘Evaluatie instrumentarium glastuinbouw’ van CE Delft. Er breekt een nieuwe marktfase aan, waarbij een commerciële en brede uitrol van nieuwe technieken stevig verankerd zal moeten worden. Dat zal gebeuren in een mogelijk nieuw instrumentarium van het toekomstig glastuinbouwconvenant, stellen de onderzoekers. Het rapport van CE Delft kwam in opdracht van het ministerie van LNV en dient als basis voor een nieuw glastuinbouwakkoord met nieuwe CO2-afspraken.

Subsidie werkt niet altijd goed

Volgens de onderzoekers is de Daglichtkas een goed voorbeeld voor een veelbelovende techniek die er moeizaam komt. Onder de subsidieregeling MEI zijn tussen 2016 en 2019 drie Daglichtkas-projecten goedgekeurd, maar ook weer ingetrokken. Al het geld is teruggevloeid naar de algemene overheidsmiddelen en gaat zo verloren voor de energietransitie in de glastuinbouw. De MEI-regeling is door de innovatieve technieken daardoor te onzeker. Volgens de onderzoekers kunnen onderdelen van de Daglichtkas prima gestimuleerd worden door de aanvraag te splitsen naar MEI, de EG-regeling of SDE+-regeling.

Nieuw instrument

Ook pleiten de onderzoekers voor een nieuw instrument om tuinders meer in aanraking te brengen met nieuwe teelttechnieken. Zo’n instrument moet demoprojecten mogelijk maken op de teeltbedrijven zelf. CE Delft noemt de glastuinbouw vaak terughoudend qua cultuur. Er moet meer aansporing komen voor deze bedrijven om bijvoorbeeld het Nieuwe Telen daadwerkelijk breed te omarmen.

Aansporing is daar één onderdeel van. Zo zou de afrekening van het CO2-sectorsysteem veel sneller moeten plaatsvinden in het opvolgende jaar. Telers worden daarmee veel sterker geconfronteerd met de CO2-ruimte die is afgesproken.

Convenant in het voorjaar

Niet eerder dan dit voorjaar wordt een nieuw glastuinbouwconvenant verwacht met nieuwe CO2-afspraken. Eén van de punten waarover gediscussieerd wordt, is de nabetaling voor overschrijding van het doel in het sectorsysteem in 2018. Die zou te hoog uitvallen, volgens Glastuinbouw Nederland. Complicerende factor daarbij is het onverwacht hoge areaal die uit de landbouwtelling volgt. Het gaat om glas dat eerder niet is aangemeld.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer