‘Nieuwe kassen in 2020 zonder fossiele energie’

10-03-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Nieuwe kassen in 2020 zonder fossiele energie
Nieuwe kassen in 2020 zonder fossiele energie

Nieuw gebouwde kassen kunnen in 2020 volledig zonder fossiele energie.

Die ambitie staat in het Jaarplan 2017 van LTO Glaskracht Nederland: Op weg naar een Verantwoorde Glastuinbouw. Daarmee houdt LTO Glaskracht vast aan de ambitie die in de meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw (2014-2020) is opgenomen, ondanks problemen bij onderzoeksfinanciering.

Het is nog steeds een haalbare ambitie, schrijft LTO Glaskracht Nederland. Daarvoor moeten wel stappen worden gezet, op gebied van energietransitie en onderzoeksfinanciering. LTO Glaskracht zet tot en met 2020 in op een verdubbeling van de duurzame energie uit aardwarmte. Tegen die tijd zijn nieuwe warmtenetwerken en grote bronnen voor externe CO2 in meerdere glastuinbouwgebieden gerealiseerd. Het Nieuwe Telen is dan op de meeste bedrijven de standaard, zo schrijft LTO.

Bewustwordingscampagne

Op gebied van onderzoeksfinanciering zijn eveneens stappen nodig. Middelen voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron raken in 2017 op, waardoor er in 2018 geen collectief geld meer is voor nieuw strategisch onderzoek. In 2017 houdt LTO Glaskracht Nederland daarom een bewustwordingscampagne onder stakeholders en een ledenpeiling om te toetsen of ondernemers bereid zijn ook in de toekomst te betalen voor deze onderzoeksprogramma’s.

Ook is LTO Glaskracht met het Ministerie van Economische Zaken in overleg voor het programma Kas als Energiebron 2018 – 2020 en de voortzetting van de MEI en EHG-subsidieregelingen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer