Doorgaan naar artikel

Nieuwe herbicide Bonalan heeft ‘gebruiksaanwijzing’

Afbeelding

Essentieel voor een goede werking van het onlangs in Nederland toegelaten herbicide Bonalan (Dow) is dat kiemend onkruid met de werkzame stof (benfluralin) in aanraking komt. Dat vereist een snelle en egale verdeling van het middel in de toplaag, door middel van een geschikt grondbewerkingswerktuig.

Bonalan is onlangs toegelaten voor witlofwortelen, cichorei, peulvruchten, peulgroenten, sla, andijvie en schorseneren. Als het middel over de ploegsnede is gespoten, geeft een volveldsfrees altijd wel een mooie verdeling. Een bewerking met een kopeg voldoet ook, evenals één of – beter nog – twee keer bewerken met een sneleg. Na een cultivatorbewerking is er een grotere kans dat het resultaat achterblijft door een te beperkte verdeling van de werkzame stof.

Aangepaste spuitmachine

Het was Dow-adviseur Allard Jukema die wees op het belang van een goede verdeelnauwkeurigheid van Bonalan tijdens een door CAV Agrotheek georganiseerde bijeenkomst voor groentetelers in Wieringerwerf. Jukema wees ook op de wettelijke spelregels bij toepassing van het middel langs oppervlaktewater. De eerste veertien meter vanaf de insteek van een watergang mag alleen gespoten worden met luchtondersteuning, met een machine met sleepdoek, of met een overkapte beddenspuit. Dat maakt de toepassing van Bonalan wat lastiger dan van veel andere herbiciden.

Daar staat een breed werkingsspectrum tegenover. Bonalan werkt ‘zeer goed’ tegen straatgras, hanenpoot, duist, dovenetel, ereprijs, klaproos, kleine brandnetel, melganzevoet en papegaaienkruid, en ‘goed’ tegen veelknopigen, akkerviooltje, duivenkervel, kleefkruid, muur en zwarte nachtschade. In vergelijking met bijvoorbeeld Kerb werkt Bonalan een stuk breder, aldus Jukema aan de hand van een werkingsschema. De effectiviteit geldt ook een onkruid als papegaaienkruid, evenals Kleine Mayer een oprukkend onkruid en behorend tot de familie van de Amaranten. Composiete onkruiden blijven echter ongemoeid, wat maakt dat Bonalan ook 100 procent veilig is in composiete cultuurgewassen als sla, andijvie, witlof, cichorei en schorseneer.

Volgteelten na Bonalan

De duurwerking is twee tot drie maanden, wat consequenties kan hebben voor volgteelten. Volgteelten met kruisbloemigen, vlinderbloemigen en de genoemde composieten vormen geen probleem. Zes maanden na toepassing van Bonalan zijn gerst, tarwe, raaigras, aardappelen, suikerbieten, vlas, maïs en wortelen mogelijk. Verder is voorzichtigheid geboden na korte teelten. Een volgteelt met spinazie is tot zes maanden na toepassing van Bonalan geen optie, omdat dit gewas net als papegaaienkruid behoort tot de familie van de amaranten.

Beheer
WP Admin