Doorgaan naar artikel

Nieuwe GMO-regels zijn duidelijker en zwaarder

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

De nieuwe GMO-regeling moet uitvoeringsproblemen voorkomen en precisielandbouw stimuleren. Het ministerie van Economische zaken heeft de regeling gepubliceerd.

Het bedrijfsleven heeft de nieuwe regeling (pdf) nodig om voor 1 oktober GMO-programma’s voor 2018 in te dienen. Ook partijen als The Greenery, Veiling Zaltbommel en Van Nature zullen op basis van deze regeling beslissen of ze na dit pauzejaar weer GMO aanvragen.

Verzwaring regeldruk

De regeling houdt een verzwaring van de regeldruk in. Het ministerie becijfert die op een extra kostenpost van ruim € 300.000 voor de hele sector. Zo moet van elke investering de gebruiksadministratie volledig worden bijgehouden, nu hoeft dat alleen nog in piekperiodes. Het ministerie kan zo beter controleren dat investeringen ook echt voor GMO-telers wordt ingezet. Bovendien moeten, bijvoorbeeld met een kostenbegroting, GMO-investeringen beter worden onderbouwd.

Simpeler uitbesteding

De regeling bevat een groot aantal verduidelijkingen die door het bedrijfsleven worden gewenst. Zo worden regels rond uitbesteding van de afzet versimpeld en wordt duidelijker wat de gevolgen zijn van een beëindiging van de GMO-erkenning.

Ook is verduidelijkt hoe producentenorganisaties zonder operationeel programma moeten worden gecontroleerd.

Bassins, zuivering en precisielandbouw

Met de nieuwe regeling zal geen GMO meer ingezet worden voor afdekzeilen, bassins en silo’s voor wateropslag. Ook zal vanaf 2018 alleen afvalwaterzuivering subsidiabel zijn als de machine meer dan 95% van de middelen uit het water zuivert. Verder zijn investeringen voor precisielandbouw 100% subsidiabel in de nieuwe regeling en is meer steun voor biologische grondontsmetting.

De nieuwe nationale GMO-regeling was nodig nadat de Europese Commissie dit voorjaar wijzigingen doorvoerde in de GMO-verordening. Ook de wens van het bedrijfsleven in Nederland om vereenvoudigingen door te voeren, leidde tot de nieuwe regeling.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin