Doorgaan naar artikel

Nieuwe gezichten in politiek en belangenbehartiging

De verkiezingen staan voor de deur. Er zijn weer nieuwe partijen en veel nieuwe gezichten in aantocht. Nu maar hopen dat er voldoende agrariërs op de kieslijsten staan om de belangen van de land- en tuinbouw goed te behartigen.

Na het grote succes van de Boer Burger Beweging bij de provinciale verkiezingen en daarmee in de Eerste Kamer is het succes alweer tanende. Daarmee zijn veel bekende agrarische gezichten op onverkiesbare plaatsen gekomen.

Bestendig beleid met NSC

Andere onderwerpen voeren al snel weer de boventoon, zoals bestaanszekerheid. Iets waar zowel de boer als burger naar verlangt. Iedereen heeft behoefte aan en betrouwbare overheid die doet wat ze belooft en een langetermijnvisie heeft. In het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract staan voor de agrariër duidelijke afspraken, ook naar de toekomst voor jonge boeren. Per sector is een paragraaf ingericht. Het lijkt er in ieder geval op dat er een bestendig beleid gaat komen als Pieter Omtzigt met zijn partij de verkiezingen wint.

Stevig fundament gelegd bij LTO

Nu de politieke arena gaat verschuiven, gaat de voorman van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, het stokje ook overdragen. Hij heeft een stevig klus geklaard, zegt hij zelf. De neuzen binnen LTO en eigenlijk de gehele agrarische sector staan weer één kant op. Toen ik op het LTO-event de voorzitters van LTO Noord en ZLTO sprak, was daar ook een eendrachtig geluid te horen. De heren weten elkaar goed te vinden en aan te vullen. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de toekomst.

Van der Tak heeft oog voor de mensen, kent bijna iedereen bij naam en weet waarvoor en bij wie hij moet pleiten voor de vraagstukken die LTO aangaan

Een moedig besluit van Sjaak om nu het stokje over te dragen. Hij gaf zelf aan alleen door te willen als hij zijn termijn met voldoende energie kan afmaken. Gezien zijn leeftijd verwacht hij dat niet. Voor zulke mensen moeten we respect hebben. Dit is beter dan blijven zitten, zoals Mark Rutte heeft gedaan en dan later moeten erkennen dat je effectiviteit is afgenomen. Daarmee ook het land in een crisis stort, omdat eigen belang voorgaat boven het landsbelang.

Van der Tak heeft LTO het stuur weer in handen gegeven

Sjaak is duidelijk uit een ander hout gesneden. Als burgemeester van het Westland heeft hij de tuinbouw met de introductie van de Greenports op de kaart gezet. Hij heeft oog voor de mensen, kent bijna iedereen bij naam en weet waarvoor en bij wie hij moet pleiten voor de vraagstukken die LTO aangaan. LTO heeft hij weer een krachtig eenduidig beleid laten uitstralen, dat bleek nog maar eens uit zijn speech bij het LTO-event. Hij heeft LTO duidelijk het stuur weer in handen gegeven.

Het is nu aan de voorzitters van de regionalen om op dit beleid voort te bouwen en niet te laten verslappen en op zoek te gaan naar een nieuw gezicht.

Lees meer artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Dick Oosthoek

directeur Groene Erkenningen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin