Doorgaan naar artikel

Nieuwe fysio’s valse meeldauw in sla

Bremia lactucae kent 40 fysio's, maar die zijn nog niet allemaal heel actief. - Foto: Stan Verstegen premium

Bremia lactucae kent 40 fysio's, maar die zijn nog niet allemaal heel actief. - Foto: Stan Verstegen

De Europese commissie van de International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) heeft drie op grote schaal voorkomende nieuwe fysio’s van valse meeldauw in sla benoemd. Dat zijn fysio Bl:38EU, BI:39EU en BI:40EU.

De nieuwe fysio’s van valse meeldauw (Bremia lactucae of Bl) zijn in heel Europa aangetroffen, maar in de meeste gebieden komen slechts een of twee fysio’s voor van de drie nieuw benoemde fysio’s voor. Officieel zijn er met het benoemen van Bl:38EU, Bl39EU en Bl:40EU per 1 juli 2023 40 fysio’s bekend.

IBEB-EU verwacht dat de nieuwe varianten zich in de zomer en herfst van dit jaar verder zullen verspreiden. Het is nog moeilijk te voorspellen welke gebieden meer of minder getroffen zullen worden.

Nauwelijks nog actieve fysio’s

De in het verleden benoemde fysio’s Bl:16EU tot en met Bl:28EU van Bremia lactucae worden in de praktijk in Europa nauwelijks nog waargenomen. Ze hebben daarmee voor de praktijk geen waarde meer voor het beschrijven van het resistentieniveau van slarassen tegen valse meeldauw. Daarom zullen vanaf 1 juli 2023 commerciële resistentieclaims voor slarassen alleen betrekking hebben op Bl: 29EU en fysio’s met een hoger nummer, en niet meer op de fysio’s Bl:16-28EU.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin