Nieuwe contracthandel toont optimisme telers

04-10-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Marktverwachtingen van perentelers zijn onverminderd positief, blijkt uit de contractprijzen die zij willen hanteren in Fruit Trading Company.

Het nieuwe contracthandelssysteem van Fruit Trading Company (FTC) maakt het sentiment van de markt in deze fase goed zichtbaar. Dit FTC-systeem moet de aanzet zijn tot een echte termijnhandel volgend teeltseizoen.

De laatste weken liggen de verwachtingen van teelt en handel nog niet op een lijn. Aan het einde van week 40 was er ruim twee weken geen handel gesloten. Contractprijzen (aanbod) bleven op € 0,66 per kilo. FTC-directeur Dirk Coucke bevestigt eind week 40 dat sinds 17 september geen extra handel is gedaan. “De huidige aanbodprijs is ook vrij fors, omdat het optimisme bij de telers over de prijs nog steeds aanwezig is.” De contractvolumes zijn verkleind van 500 naar 200 ton per contract. Ook dat is een uiting van optimisme bij de telers. Coucke: “We verwachten dat de prijs nog veel extra stijgingspotentie heeft. De telers willen niet alle kruit ineens verschieten.”

Tweede helft oktober

De contractprijs blijft dus onaangepast in week 40. De telers verwachten dat de handel aantrekt. Volgens Coucke zijn de verwachtingen reëel dat dit in de tweede helft van oktober plaatsvindt. Het is een eerste test voor het FTC-systeem. Is de verwachting van de telers juist en kan dat het sentiment van de markt beïnvloeden? Coucke wil voor dit seizoen echter nog niet over een test spreken. “We zijn voorlopig tevreden met de handel voor dit seizoen. Tegen eind oktober willen we graag alles verkocht hebben. Volgend seizoen wordt de echte test.”

Nog niet prijzen 2016

Qua voorraden is dit seizoen vergelijkbaar met 2016. Dat is ook het ijkpunt van de telers en FTC. De prijslijn uit 2016 is voorlopig nog niet haalbaar. Coucke: “De huidige spotmarkt (klok) ligt momenteel zo’n € 0,04 onder de prijs van 2016. Onze verkoopprijs van de FTC ligt echter iets boven het gemiddelde niveau van dat seizoen.”

Hoe het juist gestarte afzetseizoen verder gaat verlopen met FTC-contracten, is nog niet duidelijk. Telers moeten een besluit nemen over de voortzetting van het proefproject dit jaar. In de algemene ledenvergadering eind oktober of begin november besluiten zij of ze dit seizoen nog nieuwe volumes inbrengen in het handelssysteem. In september meldde Coucke dat 40% van het volume verkocht was tegen een gemiddelde prijs van € 0,621.

Waarborgsom

Het totaal ingebrachte volume van 7.600 ton had groter kunnen zijn als een groep van 20 Nederlandse fruittelers een waarborg had gekregen van hun bank. Van de 26 Nederlandse telers die zich aanmeldden bij FTC, staan daardoor 20 telers in de wachtrij. De waarborgsom van € 0,15 per kilo blijkt voor hen een drempel. De andere 6 Nederlandse telers financieren dat uit eigen zak. Volgens Coucke lopen nu gesprekken met banken over financiering. Een toelichting kan hij in deze fase niet geven.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer