Nieuwe cao Open Teelten is rond

29-01-2013 | Laatste update op 24-08 | |
Nieuwe cao Open Teelten is rond

Alle sectoren binnen de Open Teelten zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Nadat de vakbeweging vorige week al formeel groen licht had gegeven, is de nieuwe cao nu een feit. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en voorziet in een loonsverhoging van 2,75 procent.

Op 7 januari bereikten de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en LTO Nederland, NFO, KAVB en Anthos een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao Open Teelten. Tijdens de bespreking van dit onderhandelingsresultaat in de regiegroep cao Open Teelten bleek dat er nogal wat weerstand was bij zowel sectoren als werkgevers. Daarop werd besloten om een bedenktijd van twee weken in te lassen en een schriftelijke raadpleging van de sectoren te houden. Uit het resultaat daarvan blijkt nu dat alle sectoren, zij het met diverse kanttekeningen, zich toch aan het akkoord hebben verbonden.De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2012 en loopt tot en met 30 juni 2014. In verband met een cao-loze periode is een eenmalige uitkering overeengekomen van 200 euro, die in maart van dit jaar zal worden uitbetaald aan medewerkers die op 1 juli 2012 in dienst waren en dat nu nog zijn. De cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de sectoren boomteelt en bomenhandel, bloembollenteelt, zomerbloementeelt, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer