Doorgaan naar artikel

‘Nieuwe btw-vrijstelling op komst’

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 vervangen.

Er komt een nieuwe btw-vrijstelling aan. Per 1 januari 2020 wordt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) vervangen. Deze nieuwe vrijstelling biedt veel ondernemers de mogelijkheid om niet btw-plichtig te zijn. Als de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar kun je ervoor kiezen om niet mee te doen met de btw.

Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de btw. Wanneer een ondernemer voor de vrijstelling kiest, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen:

de ondernemer brengt geen btw meer in rekening bij zijn klanten

de ondernemer kan de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst;

de ondernemer doet geen btw-aangifte meer.

Verruiming oude regeling

In tegenstelling tot de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen – zoals stichtingen, verenigingen en bv’s – gebruik maken van de nieuwe regeling. Wat dat betreft is sprake van een verruiming ten opzichte van de oude regeling.

Wie op dit moment geen btw-aangifte doet – omdat hij gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichtingen -, valt per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleine ondernemersregeling.

Wie de nieuwe kleine ondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet zich afmelden

De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als hij geen gebruik wil maken van de vrijstelling. Verder actie ondernemen is niet nodig als je in dit soort gevallen onder de vrijstelling wilt vallen.

Dat geldt ook voor al die particuliere zonnepaneelhouders die op dit moment ook geen aangifte doen. Wie de nieuwe kleine ondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet zich afmelden. Gebruik hiervoor het afmeldformulier van de Belastingdienst.

Aanmelden voor 20 november

Ondernemers die op dit moment niet onder de ontheffing administratieve verplichtingen vallen, kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR.

Als die ondernemer meteen (vanaf 1 januari 2020 als de nieuwe KOR ingaat) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden. Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe kleine ondernemersregeling deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor ten minste 3 jaar.

Ondernemers met kleine omzetten moeten zich de komende periode beraden wat ze willen. Meedoen met de normale regeling of kiezen voor de nieuwe KOR.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin