Doorgaan naar artikel

Nieuwe balans gezocht teeltrisico’s neerslag

Tuurlijk, de wateroverlast op percelen is geen overmacht door oorlog, zoals de energiecrisis. Toch is het overmacht. Dat ziet de overheid, maar zien afnemers dat ook?

Na eindelijk een droog weekend is het onderwerp weerschade nog niet weggezakt. Al is het maar vanwege de problemen in Zuid-Duitsland afgelopen weekend. In verschillende Europese teeltgebieden zijn forse weersproblemen voor telers. Als zij met een contract werken, ligt het risico doorgaans bij hen.

Hoe om te gaan met contracten?

Deze telers zijn vaak aangesloten bij een collectief, de afzetpartijen. Hun verkoopafdeling ziet ook dat plantdata niet zijn gehaald. Op veel percelen is een lagere opbrengst te verwachten. Er ontstaan zo uitdagingen in het uitleveren van contracten later in het seizoen. Er zullen kraptes en mogelijk tekorten ontstaan. Op welk moment gaan afzetorganisaties gesprekken aan met hun klanten over het aanpassen van prijzen in de contracten? Wanneer is de voortdurende tegenslag een calamiteit? Bij de energiecrisis in de glastuinbouw kwamen Nederlandse supermarkten telers iets tegemoet. Het blijkt een gevoelig onderwerp: hoe om te gaan met contracten in deze periode, blijkt uit een rondgang.

Adema: Regels aanpassen aan risico’s

Dat is de marktkant. De overheid ziet wel in dat de problemen op het land steeds groter worden. Dat de regels niet goed passen bij risico’s in het veld. De overheid zet daarmee duidelijke stappen in het belang van de teler. Minister Piet Adema verwacht dat telers steeds moeilijker aan voorwaarden van het GLB kunnen voldoen. Hij vindt het dan ook tijd voor verruimingen.

Adema denkt ook aan een verruiming van de mogelijkheid op bedrijven zelf fiscaal te reserveren voor slechte jaren. Ook heeft de minister het instrument om met de sector te sleutelen aan de brede weersverzekering. Daar is de polisdekking voor extreme, aanhoudende neerslag dit jaar verruimd. Extreme neerslag hoeft nu niet in één of twee dagen te vallen.

Telen onder hagelschermen

Adema wijst ook op de inzet van het ministerie om preventieve maatregelen te zoeken om de landbouw klimaatbestendiger te maken. Dat kan gaan om innovaties, zoals telen onder hagelschermen of kappen in de fruitteelt of het veredelen van gewassen.

Bij die inzet van de overheid tegen deze weerrisico’s is de inzet van afnemers veel minder zichtbaar. Zeker, contractprijzen voor groenteteelt zijn de laatste jaren stevig gestegen door kostenstijgingen. Zullen bij de volgende contractoverleggen teeltrisico’s indringender besproken worden? Een deel van de telers wil niet zo lang wachten.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin