Nieuwe analysemethode bodemleven Eurofins Agro

14-05-2020 | Laatste update op 30-05 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Onderzoekslaboratorium Eurofins Agro gebruikt een nieuwe methode voor de analyse van het bodemleven.

De methode berust op het analyseren van vetzuren in de celmembranen van levende micro-organismen De uitkomsten daarvan worden op het uitslagformulier vermeld onder de BodemlevenMonitor. Deze brengt functionele groepen micro-organismen in kaart en geeft een ‘vingerafdruk’ van het aanwezige bodemleven.

Verschillende bodems vergelijken

De analyseresultaten maken het mogelijk om verschillende bodems met elkaar te vergelijken, te monitoren door de tijd heen en om het effect van verschillende behandelingen op het bodemleven te meten. Het verslag vermeldt de totale microbiële biomassa, de hoeveelheid bacteriën en de hoeveelheid schimmels. De groepen worden nog verder uitgesplitst.

Parameters

Het verslag van BodemlevenMonitor vermeldt de volgende parameters:

 • de totale microbiële biomassa. Dit is een indicatie voor de hoeveelheid levende micro-organismen;
 • de hoeveelheid bacteriën plus een uitsplitsing in verschillende groepen:
 • de Gram-positieve bacteriën. Deze bacteriën zijn over het algemeen groter dan Gram-negatieve bacteriën en kunnen sporen vormen. Hierdoor zijn ze beter bestand tegen droogte- en waterstress. Binnen de groep Gram-positieve bacteriën worden de Actinomyceten apart vermeld. Deze bacteriën lijken op schimmeldraden en dragen bij aan ziektewering van de bodem;
 • de Gram-negatieve bacteriën. Deze bacteriën hebben een buitenmembraam en kunnen stress in de vorm van verstoring of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beter verdragen dan Gram-positieve bacteriën;
 • de totale hoeveelheid schimmels, plus een uitsplitsing:
 • arbusculaire mycorrhiza: schimmels die leven in symbiose met de plantenwortels. Mycorrhiza leveren de plant water en nutriënten zoals fosfor en kalium;
 • overige schimmels: deze groep bestaat voornamelijk uit saprofyten (schimmels die leven op dood materiaal);
 • protozoa: eencellige micro-organismen die een belangrijke functie hebben in het beschikbaar maken van nutriënten voor de plant door het ‘grazen’ op micro-organismen;
 • de verhouding tussen schimmels en bacteriën;
 • de verhouding tussen Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • pH, organischestofgehalte en informatie over de organische stof kwaliteit (C/OS ratio);
 • streefwaardetraject voor de verschillende parameters.
Meijering
Luuk Meijering redacteur akkerbouw
Meer over


Beheer