Nieuwe aardbeienkas als koeienboer stikstof levert

15-03-2021 | Laatste update op 31-08 | |
Nieuwbouw aardbeienkas kan op stikstof melkvee. Foto: Ton van der Scheer.
Nieuwbouw aardbeienkas kan op stikstof melkvee. Foto: Ton van der Scheer.

Glastuinbouw in Bergerden kan uitbreiden op stikstofsaldo van een melkveehouder die minder dieren houdt. Dat blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan voor twee deellocaties op grond van een melkveehouderij in de gemeente Lingewaard.

Op één van de deellocaties teelt Royal Berry nu al aardbeien op stelling, maar wil daar kassen bouwen. De bouwplannen van Royal Berry zijn nog niet concreet gemaakt bij de gemeente, maar ook als het totaal van ruim twintig hectare maximaal wordt volgebouwd, zal de stikstofuitstoot lager zijn dan in de huidige situatie waarbij een melkveehouder produceert. De veehouder zal in het plan zijn bedrijf extensiveren naar gelang de ontwikkeling van het glasgebied, blijkt uit de plannen.

Salderen met afroming

Deze methode van stikstoftoerekening tussen twee bedrijven wordt salderen genoemd. Ook als 30% wordt afgeroomd van de stikstofdepositie, zoals het plan bij extern salderen, is het mogelijk de grond te ontwikkelen tot glastuinbouw. Voor de bouwplannen is met gangbare energieoplossingen voor verwarming van kassen gerekend. De uitstoot van de warmteinstallaties bij kassen ligt minder hoog dan de uitstoot van vee op melkveebedrijven, waardoor ruimte overblijft bij ontwikkeling. Het melkveebedrijf past de omvang aan als plannen worden uitgevoerd voor ontwikkeling van glastuinbouw.

Nieuwbouw

Royal Berry beschikt in het glastuinbouwconcentratiegebied Bergerden over meerdere productielocaties voor zowel kassen als teelt op stellingen. Op jaarbasis wordt op deze productielocaties in totaal circa 4 miljoen kilo aardbeien geproduceerd. Het bedrijf breidde in 2020 al uit met zes hectare nieuwe kassen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer