Doorgaan naar artikel

Nieuwbouw kassen in Bommelerwaard

De glastuinbouw in de Bommelerwaard krijgt dit jaar een impuls met nieuwbouw- en uitbreidingsplannen die door de provincie zijn goedgekeurd.

Zo is de bouw van de eerste fase van een nieuw aardbeiencomplex van 37 hectare (brutoglas) een stap dichterbij gekomen in Zuilichem. Nu de provincie Gelderland het wijzigingsplan heeft vastgesteld, liggen de plannen de komende weken ter inzage bij de provincie en de gemeente Zaltbommel.

De nieuw te bouwen kassen worden in fasen gebouwd. De eerste fase van 20 hectare wordt dit jaar gerealiseerd. Dit najaar wil het bedrijf Dutch Berries in productie zijn in de nieuwe kassen. Het zachtfruit wordt afgezet via Veiling Zaltbommel. Uit de plannen wordt niet duidelijk wanneer de tweede fase gebouwd wordt.

Herstructurering en uitbreiding

Het projectbureau herstructurering (PHTB) verwacht in 2018 circa 14 hectare herstructurering en 26 hectare uitbreiding in de Bommelerwaard. Het gaat om de gebieden Zuilichem, Nieuwaal, Poederoijen en Grote Ingh. Andere nieuwbouwactiviteiten voor kassen in de Bommelerwaard waar de provincie nu goedkeuring aan heeft gegeven zijn beduidend kleiner en van sierteeltbedrijven.

Inpassing belangrijk

De provincie heeft het plan voor de aardbeienkassen in Zuilichem aangepast voor de landschappelijke inpassing van de kassen. Zo zijn de concrete afmetingen van de groenstroken nu aangegeven en het type beplanting. Het gaat om vestiging van het bedrijf ten zuiden van de Uilkerweg en ten oosten van de Mertstraat te Zuilichem. De oostelijke en westelijke randen van het plangebied worden benut voor de plaatsing van waterbassins, die mogelijk worden voorzien van zonnepanelen. Het thema huisvesting van seizoenarbeiders is nog niet aan de orde, omdat hiervoor aparte besluitvorming nodig is door Provinciale Staten.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin