Nieuw plan voor fonds plantgezondheid

02-05-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De plannen voor een plantgezondheidsfonds worden nieuw leven ingeblazen. De Europese Commissie bekijkt op verzoek van Nederland of de Europese regelgeving ruimte biedt voor een wettelijke collectieve risicoafdekking.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onderzoekt of de nationale wet- en regelgeving de vorming van een plantgezondheidsfonds niet in de weg staat.

Vorige maand hebben het ministerie, de Europese Commissie en een vertegenwoordiger van de plantaardige sectoren overleg gehad over de mogelijkheden van een plantgezondheidsfonds. De Europese Commissie heeft beloofd op korte termijn uitsluitsel te geven.

Plantgezondheidsfonds dekt risico’s ziekten en plagen

Een plantgezondheidsfonds moet risico’s afdekken die telers hebben bij een uitbraak van een ziekte of plaag. Het fonds zou vergelijkbaar zijn met het diergezondheidsfonds, waaruit veehouders worden gecompenseerd bij de uitbraak van bepaalde besmettelijke ziektes.

De instelling van een fonds is niet eenvoudig, zegt minister Schouten. Er is een aparte wet voor nodig, waarin onder meer wordt geregeld wie aan het fonds moeten bijdragen en hoe een heffing wordt opgelegd en berekend.

Sector betaalt mee aan plantgezondheidsfonds

De sector zal zelf moeten meebetalen aan het fonds. Bestrijdingskosten van ziekten en plagen moeten – net als in het Diergezondheidsfonds – door de sector zelf worden opgebracht. Het opzetten van een fonds is echter ingewikkeld, omdat er veel plantensoorten zijn evenals een groot aantal plantenziekten die soms in vele soorten planten kunnen voorkomen. Al die factoren maken ‘dat een plantgezondheidsfonds de potentie heeft zeer complex te worden, zeker waar het de berekening van de heffing betreft’, aldus Schouten.

Minister vraagt sector om plan met draagvlak

De minister vraagt de sector met een concreet plan te komen, waarvoor ook aantoonbaar draagvlak is voor de verdeelsleutel en de voorgestelde hoogte van de heffingen. Er zijn eerder pogingen gedaan een fonds op te zetten. Het inmiddels opgeheven Productschap Tuinbouw heeft ooit pogingen gedaan, tot een fonds te komen. Maar de plannen strandden doordat verschillende plantaardige sectoren het er niet over eens werden.

Het CDA in de Tweede Kamer heeft zich eerder sterk gemaakt voor een financiële regeling voor rozentelers, die werden getroffen door een uitbraak van bruinrot (ralstonia). De telers meldden de besmetting zelf, moesten hun bedrijf laten ruimen, maar konden nergens terecht voor een schadeloosstelling.

Lees ook: Kamer kritisch over nieuwe Plantgezondheidswet

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer