Nieuw middel in strijd tegen ToCV bij tomaat

26-07-2018 | |
Nieuw middel in strijd tegen ToCV bij tomaat
Nieuw middel in strijd tegen ToCV bij tomaat

Het middel Verimark (cyantraniliprole) heeft een 120-dagentoelating gekregen om adulten van wittevlieg, de vectoren van ToCV, te kunnen bestrijden.

Om van het Tomatenchlorosevirus (ToCV) in tomaat af te komen, heeft de sector een ketenaanpak en een hygiëneprotocol ontwikkeld. De bestrijding van kaswittevlieg en tabakswittevlieg, de overbrengers van het virus, is daarbij cruciaal. De toegelaten, met biologische bestrijding te combineren middelen, doden echter voornamelijk de nimfen van de wittevlieg. Het middel Verimark (cyantraniliprole) pakt wel de adulten aan.

Het ministerie van landbouw erkent dat de inzet van een integreerbaar middel voor de bestrijding van adulten noodzakelijk is om de wittevliegpopulatie te onderdrukken. Vanaf donderdag 26 juli verleent het een 120-dagentoelating voor de toepassing van Verimark in de tomatenteelt, via een publicatie in de Staatscourant.

Beperkingen bij toepassing

De werkzame stof (cyantraniliprole) is schadelijk voor waterorganismen. Daarom stelt het ministerie voorwaarden aan de toepassing van het middel:

  • Het bedrijf moet beschikken over een afvalwaterzuivering voor gewasbeschermingsmiddelen met een rendement van tenminste 95%.
  • Voorafgaand aan de lozing van dit gezuiverde afvalwater moet een wachttijd van tenminste 90 dagen na de laatste toediening van het middel Verimark worden aangehouden.
  • Het middel mag maximaal 4 keer per seizoen worden meegedruppeld om resistentieontwikkeling tegen te gaan.
  • Omdat het middel schadelijk kan zijn voor bestuivers en natuurlijke vijanden, raadt toelatingsinstantie Ctgb aan deskundigen te raadplegen over eventuele nevenwerkingen op de biologische bestrijding.
Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur


Beheer