Doorgaan naar artikel

Nieuw hoofd bestrijding ToBRFV en andere plagen

De aanpak van ToBRFV verschoof in 2020. - Foto: Ton van der Scheer

De aanpak van ToBRFV verschoof in 2020. - Foto: Ton van der Scheer

Nederland heeft een nieuw hoofd bestrijding ziektes en plagen in de plantaardige teelten. Hij moet prioriteiten aanbrengen.

Corné van Alphen is eind augustus benoemd als nieuwe directeur ‘National Plant Protection Organization’ (NPPO) bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze NPPO is verantwoordelijk is voor het weren, bestrijden en vrijwaren van plantenziekten en -plagen. De NPPO is ondergebracht bij de NVWA omdat daar de kennis, expertise en ervaring op fytosanitair gebied zit.

Van Alphen vervangt Ton van Arnhem, die leiding gaf aan de NPPO tijdens de uitbraak van ToBRFV. Alle taken van de NPPO en dus NVWA kwamen onder druk te staan door de grote schaal van de uitbraak in Nederland en de strenge EU-eisen. Van Arnhem pleitte begin dit jaar bij de Europese Commissie voor een andere aanpak van het ToBRFV-virus en deze niet langer als quarantainestatus te zien.

De directeur NPPO in Nederland wordt in Brussel wel gehoord, stelde Van Arnhem eerder. “We zijn geografisch een klein land, maar op het gebied van plantgezondheid een reus. Als wij met andere lidstaten bespreken dat dit een strijd lijkt te zijn die we moeilijk kunnen winnen, hoop ik dat de andere lidstaten en Brussel ook tot dit inzicht komen.” Het Nederlandse voorstel haalde het nog niet dit voorjaar.

Affiniteit met plantgezondheid

De nieuwe directeur Van Alphen heeft vanuit zijn LNV-loopbaan al veel affiniteit met plantgezondheid, zowel fytosanitair als aan de beleidskant, schrijft NVWA. Daarbij zal hij zich inzetten voor het stimuleren van innovatie in werkprocessen en het prioriteren van de inzetbaarheid van mensen en middelen. Dat lijkt een verwijzing naar de Europese lobby om eisen voor ToBRFV terug te schroeven, mogelijk ook door de introductie van resistente rassen. Ook het voortbouwen aan de relaties met partners en stakeholders in het fyto-netwerk zal zijn aandacht vergen, onder andere dus de teelt in Nederland.

Beheer
WP Admin