Doorgaan naar artikel

Nieuw herbicide in asperge, prei, witlof en rabarber

Als geen zienswijzen worden ingediend krijgt bodemherbicide AZ 500 op korte termijn een toelating in onder andere de groentegewassen prei, asperge (onbedekte teelt) en witlofwortelen. Het middel is op basis van de nieuwe actieve stof isoxaben.

Conform artikel 51 is gebruik ook in de onbedekte teelt van rabarber en in asperge na planten toegestaan. Artikel 51 wil zeggen dat het middel wel een toelating krijgt in genoemde gewassen, maar dat het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) in die gewassen geen werkzaamheids- en fytotoxisch onderzoek heeft uitgevoerd, om toelating in kleine teelten makkelijker te maken. Gebruik van het middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ook in appel en peer krijgt het middel een toelating. Daarbij is wel onderzoek gedaan naar werkzaamheid en fytotoxiciteit.

Nieuwe werkzame stof

De toelating wordt definitief, als derden zich niet tegen de toelating verzetten. Omdat het middel de werkzame stof isoxaben bevat die nog niet eerder in Nederland is toegelaten, heeft het CTGB vorige week het ontwerpbesluit tot toelating van AZ 500 ter inzage gelegd. Als voor 8 maart geen zienswijzen worden ingediend, voorziet het CTGB een snelle toelating van het nieuwe middel.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin